Huittinen sopeuttaa menojaan

03.09.2019 - 17:31 Satu Ojala
–Kuntatalous ei parane pelkillä kuntien sopeuttamistoimilla. Kyllä valtion on tultava mukaan rahoittamaan palveluita, sanovat hallintojohtaja Sami Ylipihlaja (vas.), kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa ja asiantuntija Marja Tuohimaa Kuntamaisema Oy:stä.

Huittisten kaupunki tekee tänä vuonna jo kolmantena peräkkäisenä vuotena alijäämäisen tilinpäätöksen. Aiempina vuosina kertynyt kahdeksan miljoonan euron ylijäämä on näin syöty. Verotulot laskivat viime vuonna 1,3 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa, veivät ne kaupungin tulosta reippaasti alaspäin.
Huittinen on teettänyt Kuntamaisema Oy:llä analyysin kaupungin talouden ja palvelujen nykytilasta.
–Analyysin mukaan meillä on tehokkaasti tuotetut palvelut. Miinuspuoli asiassa on, että säästöjen etsiminen hyvin tuotetuista palveluista on tosi vaikeaa, sanoi Peltomaa.
Huittisten ensi vuoden talousarvion laadinnan ohjenuorana on 900 000 euron säästötavoite, kunnallisveron 0,25 prosentin korotus sekä vakituisten asuinrakennusten ja yleisen kiinteistöveron korotuksen valtakunnalliseen keskitasoon. Verotulojen on arvioitu lisäävän kaupungin tuloja 700 000 eurolla.
Näitä ohjeita noudattava sopeuttamisohjelma ei sisällä lomautuksia tai irtisanomisia. Henkilöstövähennykset tapahtuvat luonnollisen poistuman kautta.
Kaikkiaan menoja leikataan ensi vuonna 840 000 euroa.

Hammashoidon tilojen saneerauksen myötä hammaslääkäreiden tarve vähenee puolet yhden lääkärin työpanoksesta ja saman verran yhden hammashoitajan työpanoksesta.
Terveyskeskuksesta vähennetään geriatrian lääkärin ostopalveluja. Palvelun hoitavat jatkossa terveyskeskuksen omat lääkärit.
Palvelurakenteen uudistamisen myötä tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja vähennetään seitsemällä ensi vuonna.
Vanhainkodin muuttaminen kuntoutus- ja arviointiyksiköksi aloitetaan ensi vuonna. Samalla vanhainkodista vähennetään tehostetun palveluasumisen paikkoja.

Sivistyspalveluissa merkittävimmät muutokset tapahtuvat Sallilan ja Loiman kou-luissa. Kummastakin vähenee yksi opettajan virka.
Sallilassa on jo tästä lukuvuodesta alkaen vähennetty yksi luokkaryhmä. Viidennen ja kuudennen luokan oppilaat ovat yhdysluokassa. Toinen yhdysluokka aloittaa ensi syksynä
–Loiman koulussa on oppilaita nyt 39. Heistä ekaluokkalaisia on viisi. Ensi vuonna koulussa aloittaa kaksi ekaluokkalaista. Koulun opettajaresurssia pienennetään kolmesta kahteen opettajaan, joten Loimaan jää kaksi yhdysluokkaa.
–Meillä on tehty kouluverkkoselvitys, jossa koulujen määrää tarkastellaan oppilasmäärien vähentyessä. Loiman koulun kohdalla pohditaan sen liittämistä uuteen Lauttakylän kouluun vai tehdäänkö siirtoja jo aikaisemmin. Lauttakylän koulu valmistuu vuonna 2022 ja toimii kolmesarjaisena kouluna, pohtii Peltomaa.
Lukiolta vähennetään viisi kurssia. Tämä 15 000 euron säästö ei vaikuta Pelto-maan mukaan lukion vetovoimaan.

Teknisen palvelukeskuksen säästöt ovat ensi vuonna 157 000 euroa.
Säästöä syntyy muun muassa yksityistieavustusten leikkaamisella, palvelujen ostojen vähentämisellä sekä tarvike- ja materiaalikulujen leikkaamisella. Yksi kiinteistönhoitajan toimi jätetään käyttämättä. Yksityistieavustuksia leikataan 25 000 eurolla.
Kaupunki pyrkii pääsemään eroon käytöstä poistuneista rakennuksista. Syksyllä valmistuu toimitilaohjelma, jossa kartoitetaan tilannetta. Myyntilistalle nousevat Vampulan puhdistamon tontti ja Lauttakylän kivikoulun tontti, kun kaavamuutos on valmistunut.

Sopeuttamisohjelmasta järjestetään kuntalaisille kysely, jossa jokainen voi ehdottaa yhtä säästökohdetta.
–Kysely lähtee liikkeelle vielä tämän viikon aikana, kertoo hallintojohtaja Sami Ylipihlaja.
–Loiman koululla järjestämme avoimen keskustelutilaisuuden ensi viikolla. Haluamme kuulla huoltajien mielipiteitä ja heidän ehdotuksiaan tilanteen ratkaisemiseksi. Vastaava kuuleminen järjestetään myös Sallilan koulussa, sanoo sivistysjohtaja Eija Mattila.

KOMMENTIT
3. syyskuu 2019 - 18:22Nimimerkki: Ihmettelijä
Mihin jälleen perustuu laitospaikkojen vähentäminen? Kjn se ei käytännössä toimi.
4. syyskuu 2019 - 14:46Annika
Loiman koulussa oppilaita tällä hetkellä 47. Mistä tuli 39?
4. syyskuu 2019 - 16:14Annika
Korjataan edellinen, oppilaita 44 loiman koulussa.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.