Sisäilmatutkimukset jatkuvat lukiolla

03.05.2018 - 18:42 Satu Ojala
Sisäilmatutkimuksia tehtiin jo syksyllä lukion vanhimmassa osassa, "Kahvimyllyssä". Kesällä tutkitaan myös juhlasalisiipeä ja B-osan alakertaa. Kuva: Mikko Perttunen.

Lauttakylän lukion A-osan eli vanhimman osan yläkerrassa on syksyllä 2017 havaittu sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua. Ongelma painottuu rakennuksen 2. kerroksen tiloihin.

Koko kiinteistön henkilökunnalle on joulukuussa 2017 tehty sisäilmastokyselyt, jonka tulokset viittaavat tunkkaiseen ja kuivaan ilmaan sekä riittämättömään ilmanvaihtoon. Tiloissa on tammikuussa 2018 suoritettu ilmanvaihdon tarkistusmittauksia ja tutkittu tiloja yhteistyössä Tehokuivaus Oy:n sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. Näissä tutkimuksissa ei löytynyt merkkejä sisäilmaongelmasta. Huittisten kaupungin sisäilmatyöryhmä on jatkanut asian selvittämistä helmikuussa 2018 rakennuksen A-osan ilmanvaihdon lisäselvityksillä ja sisäilman laadun mittauksilla. Tiloissa on suoritettu myös tehostettua siivousta pölyrasituksen poissulkemiseksi ja niihin on asennettu erilliset ilmanpuhdistimet.

Kaupunki teetti Tehokuivauksella selvityksen sisäilman laadusta. Kuukausi sitten valmistuneen raportin mukaan tehdyt havainnot eivät antaneet viitteitä kosteusvaurioista tai huomattavista virheistä ilmanvaihdossa. Tehokuivaus teki myös kuvaamataidon luokan yhteydessä olevaan varastotilaan rakenneavauksia kohtaan, joissa oli havaittu kosteusvaurioita lukiorakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Seinärakenteesta ei ollut aistittavissa ummehtunutta hajua eikä rakennekerroksessa ollut silmämääräisesti tarkasteltuna havaittavissa vaurioita. Ulkoseinärakenteesta otetuista mikrobinäytteistä sen sijaan löytyi laboratorioanalyysin perusteella viitteitä mikrobivauriosta. Tehokuivauksen raportissa suositellaan, että rakennuksen ilmatiiviyttä parannetaan, rakenteiden liittymäkohtia tiivistetään ja tarvittaessa voidaan ottaa laajemmilta alueilta materiaalinäytteitä mikrobimäärityksiä varten.

Kaupungin sisäilmatyöryhmä on päättänyt, että asiasta tehdään lisätutkimuksia, jotka kohdistuvat lukion A-osaan (koko vanha puoli), B-osan alakertaan ja juhlasalisiipeen.  Lisätutkimukset suoritetaan kesän 2018 aikana.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.