Huittisista Hämeenlinnaan

01.12.2017 - 09:54 Satu Ojala
Heikki Järrin taustalla näkyvältä juurikaspellolta alkaa kaivosvarausalue. Matkaa talousrakennuksiin ei ole kuin parikymmentä metriä.

Kaksi kaivosyhtiötä on varannut yhteensä 53 neliö-kilometrin alat etsiäkseen mineraaleja kullasta litiumiin ja platinaan asti.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt marraskuun alussa Kultatie Holdingin ja Magnus Mineralsin varausilmoitukset. Ne ovat voimassa kaksi vuotta. Varausilmoitukset antavat yhtiöille etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen. Tällöin yhtiöt tutkivat alueiden geologiaa ja tekevät tutkimuksia, jonka jälkeen he jättävät malminetsintälupahakemukset, jos saadut tulokset edellyttävät jatkotutkimuksia.
Kultatie Holding on osa australialaista konsernia. Sen varaus on suurempi, reilut 45 neliökilometriä. Varausalue on kaistale, joka ulottuu Huittisista Jokioisiin, Forssaan, Hämeenlinnaan ja Tammelaan. Yhtiö etsii kultaa, kuparia, sinkkiä ja hopeaa. Tukes hyväksyi Kultatien varausilmoituksen vain osittain, sillä Magnus Minerals jätti aiemmin oman ilmoituksensa vajaan yhdeksän neliökilometrin alasta Huittisten ja Loimaan rajalta Vampulassa.
Varatuilla alueilla Huittisissa on jo kaivostoimintaa eli Jokisivulla Dragon Miningin kultakaivos ja Siivikkalassa osa Nordkalkin kalkkikaivosaluetta. Nämä rajataan tehtyjen varausten ulkopuolelle.

Magnus Minerals etsii Vampulasta Jaakolansuolta Loimaan Tammiaisiin ulottuvalta alueelta kultaa, kuparia, nikkeliä, litiumia, ruteniumia, rodiumia, palladiumia, osmiumia, iridiumia ja platinaa.
Yhtiö on jo kiertänyt alueella ja kerännyt irtokiviä ja kallioperänäytteitä. Talven aikana varaaja on ilmoittanut tarkentavansa maastogeofysiikkaa sekä käy läpi alueen kairasydänaineistoa. Suunnitelmissa on myös moreenigeokemian näytteenotto.
Tutkimuksia jatketaan tiiviisti aina varauslupa-ajan loppumetreille asti ja yhtiö sanoo aloittavansa keskustelut maanomistajien kanssa, mikäli tutkimuksissa saadut tulokset edellyttävät jatkotutkimuksia. Malminetsintälupahakemus jätetään, jos tutkimustulokset sitä edellyttävät.
–Meitä kiinnostaa kulta, sanoo Kultatie Holdingin yhteiskuntasuhteista vastaava Markku Iljina.
–Nyt ovat menossa ihan alkuvaiheen tutkimukset. Meillä on tehty jo kesän aikana kenttätutkimuksia, jotka päättyivät pari viikkoa sitten. Meillä on liikkunut kahden miehen ryhmä, joka on kerännyt näytteitä. Kairauksia ei ole tehty. Kenttätutkimuksia jatketaan myöhemmin, sillä kaikkia kulmia ei ole vielä ehditty käydä läpi. Tulokset analysoidaan ja tulosten perusteella päätetään jatkosta. Lounais-Suomessa on kultaa, mutta onko sitä niin paljon, että kaivaminen on kannattavaa, se on kokonaan toinen asia.
Varaus on voimassa kaksi vuotta ja sen jälkeen yhtiö päättää, hakeeko se malminetsintälupaa.
–Jos lupaa haetaan, alueet ovat tuntuvasti pienempiä, sanoo Iljina.

Vuonna 2011 tehdyn kaivoslakiuudistuksen yhteydessä valtio luopui malminetsintään liittyvistä maksuista ja kaivostoiminnan rojalteista maanomistajan eduksin. Markku Iljinan mukaan kaikki nämä maksut ohjautuvat sataprosenttisesti maanomistajille.
Tukesin tekemiin päätöksiin on mahdollisuus hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy jo perjantaina. Tukesin päätökset ovat nähtävillä Tukesin kotisivuilla ja varausalueiden kunnanvirastoissa, muun muassa Huittisissa.

Varaus tuli puskista

Vampulalainen maanviljelijä Heikki Järri ei lämpene Magnus Mineralsin kaivosvaraukselle. Varaus rajoittuu Järrin pihapiiriin ja se kattaa tilan pelloista ja metsistä merkittävän osan.
–Tämä varaus tuli puskista ja se tuli heti sen perään, kun edellinen varaus raukesi.  Litium on tällä hetkellä akkuteollisuuden lempilapsi ja sitä etsitään muun muassa sähköautojen tarpeisiin, puuskahtaa Järri.
–Kyllä tässä on pakko miettiä, mitä tässä tehdään kymmenen, viidentoista vuoden kuluttua. Uuden kaivoslain mukaan jotain oikeuksia jää maanomistajallekin. Aiemminhan alueet lähinnä pakkolunastettiin, mutta nyt voi ehkä vaatia jotain osuutta tuotosta kaivosyhtiöiltä.
Järri kertoo soitelleensa hankkeesta naapureille, mutta valitusta hän ei ole korkeimpaan hallinto-oikeuteen jättänyt.
–Sillä voisi voittaa vain aikaa, sanoo Järri.
Järrin tila Huhtaalla on varsin hyvin ”suojeltu” ja varattu.
–Pirtin nurkalta alkaa kallionsuojelualue, alapuolella olevat pellot ovat vesistönsuojeluohjelmassa ja navetan nurkalta alkaa varausalue. Ei näiden ulkopuolelle jää kuin pihapiiri ja kauempana olevat pellot, sanoo Heikki Järri.

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.