Loimassa toivotaan toisenlaista jätevesiratkaisua

01.11.2017 - 05:34 Satu Ojala
Keskustelutilaisuudessa puheenvuoroja käyttivät muun muassa Ilkka Riuttamäki (vas,), Vesa Laitala, Seppo Peltosaari ja Sirpa Mikola. Hanke herätti monenlaisia epäilyksiä ja ajatuksia siitä, onko osuuskuntaan hyvä liittyä vai ei.

Vuoden verran vireillä ollut viemäriosuuskuntahanke Loimassa, Korkeakoskella ja Kaharilassa ei näytä toteutuvan siinä laajuudessa, mitä alun perin kaavailtiin. Kau-punki kuuli kaikkia alueen asukkaita ja Loimankylässä hanketta vastustetaan niin laajasti, että viemäröinti ei siellä toteudu.
Varsinais-Suomen ely-keskus on antanut hankkeelle myönteisen avustuspäätök-sen, mutta sen edellytyksenä on, että osuuskunta hakee toiminta-aluetta. Toiminta-alueesta osuuskunnan esityksestä päättää kaupunki. Toiminta-alue sitoo taas sen alueella olevia talouksia niin, että niiden on liityttävä viemäriverkkoon.
Kaupungintalolla järjestettiin viime torstaina yleinen keskustelutilaisuus hankkeesta. Paikalla oli kolmisenkymmentä kylien asukasta.

Loiman-Korkeakosken-Kaharilan vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jussi Huhtala kertoi, että Loimankylään viemäriverkkoa ei rakenneta vähäisen liittyjämäärän vuoksi.
–Olemme saaneet ely-keskukselta suullisen luvan, että voimme jättää Loiman ra-kentamatta eikä se vaikuta ely-keskuksen avustuspäätökseen. Rakennamme pelkästään Korkeakosken puolen, koska siellä on enemmän liittyjiä ja kiinnostusta.
–Korkeakosken puolella suunnitellut teiden alitukset on tehty ja runkolinjan kaivu aloitettu. Ensin rakennamme runkolinjat. Tavoitteenamme on, että kaivutöistä suurin osa olisi vielä tämän vuoden aikana tehty, sanoo Jussi Huhtala.

Loimankylässä hanke on herättänyt epätietoisuutta ja Huhtala myönsi, että tiedon-kulku ei varsinkaan nyt syksyllä ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla.
–Haluamme, että osuuskunnan nimestä poistetaan Loima -sana, sanoi Erkki Jo-kinen. Loimankyläläiset pelkäävät, että heidän kylänsä otetaan mukaan toiminta-alueeseen, jolloin he ovat pakotettuja liittymään osuuskunnan viemäriverkkoon.
Hankkeen puolesta puhui Korkeakosken puolella asuva osuuskunnan sihteeri  Ilkka Haukka.
–Ei tässä ole tarkoitus pakottaa ketään mihinkään. Itse näen tämän hankkeen positiivisena ja hyvänä mahdollisuutena. Jos teen kiinteistöni jotain remonttia tai laajennuksia, minun on pakko tehdä toimiva jätevesijärjestelmä ja se tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin liittyminen tähän osuuskuntaan, sanoi Ilkka Haukka.

Jätevesiosuuskunnan alueella muistutuksen on tehnyt 48 taloutta, sopimuksen on tehnyt 30 taloutta ja osuuskunnan jäsenmaksun maksanut kymmenen taloutta. Muistutuksen tehneet eivät halua liittyä osuuskuntaan.
–Olemme pyytäneet osuuskunnalta vastinetta tähän kyselyyn, mutta emme ole sitä vielä saaneet, sanoin tekninen johtaja Ulla Ojala.
Jussi Huhtala totesi, että vastine tulee, kun he saavat ely-keskuksen suullisesta lupauksesta kirjallisen vahvistuksen. Lupaus koskee nimenomaan Loiman alueen jättämistä hankkeen ulkopuolelle.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että hanke saa kaupungilta 20 prosenttia avustusta toteutuneista kuluista, kuitenkin enintään 68 000 euroa.

Keskustelu kävi tilaisuudessa välillä kiivaana ja loimankyläläiset penäsivät avointa ja rehellistä tiedottamista. Kylällä on ollut hankkeesta epätietoisuutta ja ristiriitaisia käsityksiä, jonka vuoksi innostus on ollut laimeaa. Tilaisuudessa esitettiin myös pelko siitä, että osuuskunnan toiminta ei ole kannattavaa ja se lankeaa sen jälkeen kaupungin hoidettavaksi.
–Osuuskunta on hakenut toiminta-aluetta pakon sanelemana, ely-keskuksen vaatimana. Valtuusto vahvistaa toiminta-alueen. Liittymistä ei velvoiteta, jos viemäriäkään ei ole rakennettu. Rakennetuilla alueilla ympäristö- ja rakennuslautakunta voi myöntää vapautuksen, jos kiinteistöllä on jo toimiva jätevesijärjestelmä, sanoi ympäristöinsinööri Matti Forsman.

Kaupunki on asemakaavoittamassa Loimankylässä aluetta aivan Länsi-Suomen opiston tuntumasta. Kyläläiset halusivat tietää, aikooko kaupunki laajentaa omaa viemäriverkkoaan alueelle, jolloin esimerkiksi Myllytien varren ja lähistön asukkaat voisivat liittyä siihen.
–Voisiko kaupunki tehdä laskelmat siitä, mitä liittyminen tulisi maksamaan loi-mankyläläisiltä, jos verkkoa laajennettaisiin, kyseltiin tilaisuudessa useammalla suulla.
–Kaupunki laajentaa ensisijaisesti viemäriverkkoa alueille, joita asemakaavoite-taan, vastasi Ulla Ojala.

Loimassa asuva Seppo Peltosaari haluaisi rauhoittaa tilanteen.
–Meillä kaikilla on nyt toimivat jätevesijärjestelmät. Eikö olisi hyvä rauhoittaa tilanne ja palata myöhemmin asiaan, sanoi Peltosaari.

 

 

 

Lue 1.11. Lauttakylä-lehti verkossa.

Lauttakylä-lehden voi tilata täältä.
Oletko jo ladannut Raitin?

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.