Karvianjoen laatu pääosin tyydyttävä

11.01.2011 - 07:52 Minna Karru

Mielipiteet Karvianjoen vesistön säännöstelyvaihtoehdoista ja veden laatuongelmista on selvitetty. Veden laatu koettiin pääosin tyydyttäväksi. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että vesistön tilaa tulisi parantaa nykyisestä.

Kyselyyn vastanneista maanviljelijöistä noin puolet oli sitä mieltä, että viljelylle on aiheutunut haittaa tulvista tai vettymisestä. Osa rantapeltojen viljelijöistä suhtautui kielteisesti säännöstelyvaihtoehdossa esitettyyn kevään vedenpinnan nostoon, vaikka siitä aiheutuva haitta korvattaisiinkin.

Kysely lähetettiin noin 1 600 ranta-asukkaalle ja 260 rantapeltojen viljelijälle.

Tänä vuonna Karvianjoelle laaditaan toimenpide-ehdotukset vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. Hankkeesta vastaa Suomen ympäristökeskus.
 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.