Huittinen on keskivertoterve

01.09.2017 - 06:07 Mikko Perttunen
Vaikka Huittinen on koko maahan verrattuna monilla mittareilla keskimääräistä terveempi, ei terveyskeskuksessa pääse kuitenkaan pyörittelemään peukaloita.

 

Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen indeksien pohjalta tehty analyysi paljastaa suuriakin alueellisia eroja terveyden suhteen.
Huittisissa ollaan yleisissä sairastavuusindekseissä melko lähellä koko maan keskitasoa, mutta yksittäisten mittareiden kohdalla eroa jopa naapurikuntiin kertyy yllättävän paljon. (..)

Kelan sairastavuusindeksi on Huittisissa 100,6, käytännössä siis aivan maan keskitasoa. Indeksi koostuu kolmesta tilastomuuttujasta: kuolleisuudesta, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuudesta työikäisistä sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuudesta väestössä.
THL:n sairastavuusindeksi mittaa hieman eri asioita. Siinä huomioidaan seitsemän sairausryhmää, joita ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Huittisten kohdalla indeksiluku on 94,2.
–Analyysi osoittaa sen, että täällä on näillä mittareilla tervettä väestöä. Tietenkin siihen vaikuttavat monet asiat, kuten perimä, elintavat ja palvelut, kommentoi Huittisten perusturvajohtaja Kristiina Piirala.

Piiralan mukaan Huittinen saa myös muita kuntia vähemmän valtionosuuksia, koska väestö on terveempää.
–Huittinenhan oli vuonna 2015 maakunnan halvin tarvevakioiduissa sote-kustannuksissa, Piirala summaa. (..)

Huittinen erottuu muusta Satakunnasta edukseen muun muassa Kelan kuolleisuusindeksissä (96,9), THL:n syöpäindeksissä (87,9) sekä THL:n tuki- ja liikuntaelinsairausindeksissä (96,3). (..)

Aivoverisuonitaudit ovat Satakunnassa muuta maata yleisempiä, sillä ainoastaan Nakkilassa (92,5), Pomarkussa (92,6) ja Kokemäellä (99,6) indeksi on maan keskiarvoa alempi. Huittisissa huidellaan luvussa 119,6, millä ollaan Suomen heikoimman viidenneksen joukossa.

 

 

Lue juttu kokonaisuudessaan 30.8. Lauttakylä-lehdestä
tai digilehdestä.
Lauttakylä-lehden voi tilata täältä.

 

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.