Tyhjiä siirtoajoja ja tehottomuutta

01.03.2018 - 12:51 Mikko Perttunen
Antti Salminen sanoo joukkoliikenteen olevan isossa murroksessa. Lupien päättyminen vuoden päästä tarkoittaa käytännössä kilpailun avautumista

Selvityksentekijä räjäyttäisi kunta- ja maakuntara-jat ilmaan bussivuoroja suunniteltaessa.

Antti Salminen teki syksyllä 2017 Sastamalan kaupungin koulutoimelle selvityksen Sastamalan alueen joukkoliikenteen ja koulukuljetusten nykytilasta ja parantamismahdollisuuksista. Kiikan ja Keikyän joukkoliikenne nousi selvityksessä omaksi kokonaisuudekseen.
–Huittinen–Tampere -pikavuo pysähtyy Keikyän ja Kiikan tienhaaroissa. Näiden pysäkkien lähettyvillä ei asu oikeastaan ketään, ja ne ovat hankalasti saavutettavis-sa. Toisaalta Keikyän ja Kiikan taajamista taas kulkee ainoastaan koulupäivinä muutamia yksittäisiä vuoroja Vammalaan ja Huittisiin, Lauttakylä-lehden kesätoimittajanakin tutuksi tullut Salminen summaa Kiikan ja Keikyän tilannetta.
Keikyästä Kiikan kautta tuleva aamubussi on kouluaamuisin Vammalassa jo klo 7.30. Tämä on turhan ajoissa jo siihen nähden, että koulu alkaa vaikkapa kahdeksalta, mutta sietämättömän aikaisin ensimmäisen tunnin alkaessa vaikkapa puoli kymmenen aikaan.
–Pitäisi ajaa toinen vuoro myöhemmin aamulla, Salminen ehdottaa.
Hänen mukaansa moni asia paranisi, kun nykyisiä järjestelyjä järkevöitettäisiin. Esimerkiksi Kiikassa moni koulubussi vapautuu noin kello 9 ja iltapäivällä ajot alkavat vasta kello 13. Moni Kiikan kouluauto tulee Vammalasta eli Kiikan ja Vammalan välillä tulee tyhjää siirtoajoa.
–Muuttamalla osakin siirtoajoista reittiliikenteeksi saataisiin lisää vuoroja Vammalasta Kiikkaan ja ehkä jopa Pehulaan tai Kiviniemeen asti.
Tyhjinä siirtyvien autojen lisäksi Salminen kiinnitti selvityksessään huomiota myös palveluliikenneautoon, jonka ajot on Salmisen mukaan suunniteltu tehotto-masti.
–Sastamalan kaupunki maksaa kiinteän hinnan joka arkipäivä näistä ajoista. Autolla pystyttäisiin ajamaan enemmän ja kuntalaisia palvelevammin ilman lisäkuluja kaupungille. Tällaisia voisivat olla vaikkapa Vammalaan suuntautuvat reittiliikenneajot, Salminen pohtii.
Hän ihmettelee myös, miksi Kiikka ja Keikyä ovat jääneet kaupunkisuunnittelussa jonkinlaiseen paitsioon. Pehulasta parin kilometrin säteellä asuu lähes kaksituhatta ihmistä ja matkaa Vammalaan kertyy vain reilu viisitoista kilometriä.
–Eivät lisävuorot sitä tarkoittaisi, että Keikyässä tai Kiikassa pärjäisi ilman autoa, mutta vuorojen lisääminen voisi kuitenkin vähentää yksityisajoja. Mielestäni Sastamalan luottamushenkilöiden ja virkamiesten keskuudessa on nyt kuitenkin halu mennä eteenpäin, kehittää kaupunkia laajasti ja saada joukkoliikenne toimimaan paremmin, Salminen summaa.

 

Toimiva kokonaisuus myös etelän liikenteeseen

Huittisten ja Turun välinen linja-autoliikenne on ollut myös tapetilla. Vielä kolme vuotta sitten väliä kulki neljätoista edestakaista vuoroa päivässä, vuosi sitten kuusi ja nyt enää pari kolme.
–En tiedä, että missään muualla päin Suomea olisi vuorojen määrä laskenut näin dramaattisesti, Antti Salminen sanoo.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että edellä mainitut vuorot muodostaisivat kaiken bussiliikenteen tuolla tiellä. Pääosin koululaisia palvelevia vuoroja kulkee ainakin väleillä Oripää-Huittinen, Oripää-Turku, Oripää-Kyrö ja Huittinen-Virttaa-Loimaa.
–Mielestäni ei ole järkevää ajaa aamulla tällaisia pätkiä Oripäästä Turkuun, vaan voisi laittaa sen auton lähtemään Huittisista asti ja yrittää saada siihen myös näitä koko matkan kulkijoita, vaikka valtaosa tulisikin vasta Oripäästä alkaen kyytiin.
Salminen visioi asiaa myös pidemmälle.
–Huittinen-Turku-bussi voisi olla runkolinja, johon rakennettaisiin syöttöyhteyksiä. Vaihtamalla bussia Virttaan Siilinpesällä pääsisi ainakin kouluaikoina Alastaron kautta Loimaalle ja Auran ABC:ltä Kyrön ja Loimaan suuntiin. Matkapoikien tilausajo iltaisin Turun satamaan voisi olla kaikille avoin vuoro.
– Sastamalan selvityksessä tuli vastaan paljon tällaista sekavuutta. Joillekin asioille oli perusteensa, joillekin ei. Virttaa-Oripää-Kyrö-Loimaa-alueen liikennöinnin tapa pitäisi perata kunnolla läpi. Usein edessä on hitaan kurjistumisen tie, jos rakennetaan erilaisia virityksiä vain koululaisille, Salminen sanoo.
Kaiken kaikkiaan joukkoliikenne on isossa murroksessa. Lupien päättyminen vuoden päästä tarkoittaa käytännössä kilpailun avautumista. Siinä ovat katkolla seutuliput ja pahimmassa tapauksissa Huittisten rooli joukkoliikenteen solmukohtana.
– Siihen ei voi tuudittautua, että kaikki olemassa oleva liikenne säilyy, jos ei asian eteen tee mitään. Matkustajia busseissa ja alueiden lobbausta pitää olla riittävästi.

Kommentoi asiallisesti

Kirjoita kommenttisi selkeästi ja napakasti. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise. Toimitus lukee kommentit ennen julkaisua ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Rakentavasti kriittiset, asialliset kommentit ovat tervetulleita.