Ei arkistoa, vaan käyttöä varten

29.03.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Huittisissa on selvästi meneillään ”kyselykausi”. Viime viikolla päättyi kaupungin elinkeinotoimen yrityksille suuntaama kysely. Nyt puolestaan alkaa kaupungin asukkaille tarkoitettu kysely, jossa tiedustellaan mitä ja miten Huittisissa pitäisi tulevina vuosina kehittää.
Mielipiteiden ja ideoiden kyseleminen kuntalaisilta ei ole uusi asia. Kehittämisideoita, kritiikkiä ja toiveita on vuosien mittaan kyselty ennenkin. Mieleen tulevat ainakin keskustan kehittämishankkeet, muun muassa Kalle Loukamon keskustavisiointi 90-luvulla ja viimeisin, vuonna 2013 hyväksytty keskustan kehittämissuunnitelma.
Kummassakin kehityskohteena oli kaupunkiympäristö. Tuore kuntalaiskysely sen sijaan tuo vastattavaksi paljon muitakin asioita, jotka vaikuttavat kaupungin elinvoimaan ja asukkaiden hyvinvointiin.

On hyvä, että asukkaat halutaan ottaa mukaan kotikaupunkinsa kehittämiseen ja näin myös kaupungin strategian luomiseen. Olennaista on kuitenkin se, että kun kyselyn tutkimukset saadaan ja analysoidaan ja strategia valmistuu, sitä ryhdytään myös toteuttamaan.
Helposti käy niin, se on nähty esimerkiksi keskustan kehittämisessä, että alkuinnostuksesta huolimatta moni hyvä idea ja suunnitelma jää toteuttamatta. Taloudelliset resurssit toki vaikuttavat, mutta raha ei aina ole syy siihen, että toteuttamiskelpoisia asioita jää tekemättä.
Strategiaa sen paremmin kuin muitakaan kehittämissuunnitelmia ei pidä tehdä tekemisen vuoksi, vaan siksi, että saataisiin aikaan haluttuja muutoksia. Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia muutoksia he haluaisivat Huittisissa tulevina vuosina tehtävän.