Tutkitusti puhdikkaita

28.06.2017 Minna Karru
kuva

Huittislaisia on viime aikoina tutkittu.
Viime vuoden marraskuussa kopsahtivat yhdistysihmisten sähköpostit ja postilaatikot. Huittisten yhdistysohjelman, laatuaan Satakunnassa ensimmäisen, tekijät tahtoivat tietää paikallisen yhdistyselämän eri näkökohtia. Alkuvuonna postia sai 250 satunnaisesti valittua huittislaista. Oikeusministeriön Trust-hankkeen nimissä kyseltiin suhtautumista maahanmuuttajiin.
Yhdistysohjelman laatija Hanna Ruohola oli innostuneen ilahtunut vastauspro-sentista 54, joka tarkoitti vastausta 83 yhdistyksen aktiiveilta. Trust-hankkeen kyselyyn huittislaiset vastasivat vielä ahkerammin, prosentti oli 67. Seitsemästä kyselyyn osallistuneesta kunnasta vain tamperelaiset olisivat aktiivisempia.
Hyvä Huittinen!
Aktiivisuutta yhdistystoiminnassa kyseltiin Trust-hankkeenkin kyselyssä. Ja myös sieltä osallistumisintoa löytyi.
Huittislaiset vastaajat osoittautuivat keskimääräistä aktiivisemmiksi yhdistystoi-minnassa. Vain kulttuuri- ja asukasyhdistysten kohdalla huittislaiset jäivät rahdun alle keskiarvon. Eniten yli keskiarvoluvun Trust-kyselyssä oltiin uskonnollisten yhdistysten kohdalla.
Yhdistysväelle itselleen tehty kysely kuitenkin osoitti, että paikkakunnalla on eniten nimenomaan kulttuuritoimintaa harjoittavia yhdistyksiä. Asukas-, kylä- tai kotiseutuyhdistysten määräkin on kolmanneksi suurin.
Ehkä kyse on vain määrittelyeroista.
Pääasia on joka tapauksessa ihmisten oma toimeliaisuus ja puhdikkuus. Kylä-suunnitelmaillassa Lauhassa asian puolesta puhui kyläasiamies Jani Hanhijärvi. Hän muistutti, että kaupunki ja yhdistykset voivat toimia kylien puolesta, mutta kehittämisen halun on lähdettävä aidosti asukkailta itseltään.
Hyvä tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään.