Kaavioissa hengittää ihminen

28.03.2018 Minna Karru
kuva

”Vaikka edelleen parhaille työurille siirrytään ylemmistä sosiaaliluokista, koulu on kuitenkin paikka, joka voi tasoittaa erilaisista taustoista tulevien mahdollisuuksia.” Noin toteaa huittislaistaustainen Turun yliopiston dosentti Leena Koivusilta (s. 9), joka piti luennon Huittisten seudun akateemisten naisten tapaamisessa.

Samaa kieltä puhutaan professori Juho Saaren vetämän eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportissa. Viime viikolla julkistetussa raportissa korostetaan, että eriarvoistumisen estäminen, kasvatus ja oppimisen edistäminen on yksi kokonaisuus. Lapsista ja nuorista 10–20 prosenttia jää vaille riittävää lähiyhteisön ja viranomaisten tukea.

Yksinomaan perusasteen koulutuksen varaan jääminen mainitaan raportissa hyvin tunnetuksi eriarvoistumiskehityksen riskiksi. Ryhmän jäsenet korostavat, että jokaisen lapsen ja nuoren kaikissa vaiheissa tulisi löytyä vastuullinen aikuinen sekä yhteisö johon kuulua ja mielekästä tekemistä.

Peruskoulun yläluokilla ja toisen asteen opinnoissa rinnallakulkija voisi raportin laatijoiden mukaan olla esimerkiksi nuorisotyöntekijä tai etsivä nuorisotyön toimija. Työryhmän mukaan oleellista on, että palvelut tulevat asiakkaan luokse, että ne toimeenpannaan siellä, missä lapsi ja nuori elää arkeaan.

Niin raportinlaatijoiden kuin dosentti Koivusillan mukaan koulutus on yksi seikoista, joka selittää myös ihmisen osallistumista ja kansalaispätevyyttä. Eli sitoutumista demokraattiseen yhteiskuntaan.

Raportin mukaan sitouttaminen edellyttää lasten mukaan ottamista aktiivisiksi toimijoiksi, joilla on valtaa vaikuttaa. Jo nyt perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa toimintakulttuuria, joka tukee oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi.

Loiman koululaiset olivat oikealla tiellä, kun viime viikolla tutustuivat Huittisten kaupungintaloon ja kaupungin hallintoon (s. 12–13). Organisaatiokaavioita tärkeämpää oli nähdä, että viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat – ihmisiä. Ihan kuin keitä tahansa; vaikka kannattavat Tapparan sijasta Ässiä.