Omakohtaisesti tärkeät joet

26.07.2017 Minna Karru
kuva

Kokemäenjoki oli pääosassa perjantaista sunnuntaihin, kun satavuotiaan Suomen kunniaksi elvytetty Kansansoutu keräsi väkeä joelle ja rannoille. Edellisen kerran kokopitkää sadanyhdeksän kilometrin matkaa Sastamalan Vammalasta Poriin on soudettu ja melottu vuoden 2011 kesällä.
Uuden soudun syntysanat lausuttiin Huittisissa viime vuoden huhtikuussa, kun kaupungintalon valtuustosalissa istuttiin ja mietittiin maakuntaan Suomi100-tapahtumia. Pirkko Valpasvuo-Jaatinen kyseli silloin voisivatkohan Kokemä-enjokivarren kunnat järjestää jonkun samanaikaisen tai ketjuttuvan jokitapahtu-man ja nosti takavuosilta esimerkiksi juuri kansansoudun.
Asiasta innostuttiin. Ja taas Markku Torpo ja lukuisat ahkerat talkoolaiset pitkin jokivartta tarjosivat liikkuvalle kansalle mahdollisuuden ottaa vesistä tuntumaa satakuntalaiseen mahtivuohon.

Huittisten keskustassa ja Vampulassa valtavirta on Loimijoki. Lauttakylä-lehden uimarantatestin ensimmäisessä osassa (19.7.) toimittaja Antti Salminen totesi märän kokeilun jälkeen, että joessakin, esimerkiksi VPK:n rannassa Lauttakylässä ja Jonkan rannassa Vampulan Rutavalla, kelpaa polskia.
Toivottavasti testiuimarin toive VPK:n rannan uudesta tulemisesta täyttyy. Silloin joki synnyttäisi taas uusia elämyksiä ja muistoja.
Silloin joki olisi muutakin kuin pelkkä tietosanakirjan selitys joesta "virtaavana vetenä, joka muodostuu kun sadevesi ja lähteistä alkunsa saaneet ojat ja purot yh-tyvät". Silloin joki ja jokivesi olisi kaikkien aistien asia; se olisi näön, kuulon, ha-jun, maun ja kosketuksen kokemus. Ja sen tähden omakohtaisesti tärkeä.