Aktiivisuutta puolin ja toisin

26.04.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Kaupungin elinkeinotoimen yrittäjille tekemän kyselyn vastaukset on nyt luettu ja niissä esille nousseet asiat ynnätty yhteen. Kyselyyn vastasi 112 yrittäjää. Vastaajia olisi voinut olla enemmänkin kun tietää, miten paljon Huittisissa on yrityksiä.
Reilussa sadassa vastauksessa nousi kuitenkin esille paljon hyviä ja tärkeitä asioita. Yksi tärkeimmistä lienee se, että kyselyyn vastanneiden mielestä yhteistyö kaupungin kanssa on sujuvaa ja luontevaa. Elinkeinotoimen väkeen on helppo ottaa yhteyttä ja yrittäjät kokevat, että kaupungin toimista välittyy aito halu panostaa yritystoiminnan kehittämiseen.
Vastaajat toivoivat muun muassa lisää monenlaisia yrittäjien verkostoja ja niihin sitoutumista. Verkostoitumista avitetaankin Huittisissa monin tavoin, muun muassa erilaisten hankkeiden avulla. Yrittäjistä itsestään riippuu, miten verkostot aktivoituvat ja jäävät elämään.
Hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä on kauppiasverkosto. Vastaavanlaiseen on mahdollisuus muillakin. Kaupunki saattaa yrittäjiä yhteen esimerkiksi aamukahvitilaisuuksissa, joissa on valitettavan usein vain kourallinen yrittäjiä. Lähtemällä mukaan saa tietoa ajankohtaisista asioista ja voi myös löytää yhteistyökumppaneita. Tarvitaan siis aktiivisuutta puolin ja toisin.
Kyselyn vastaukset antavat elinkeinotoimelle osviittaa siitä, mitä pitää kehittää ja parantaa. Osaan toiveista on kaupunginvirastossa jo tartuttukin.
Tärkeää on myös se, että kysely aiotaan toistaa, sillä maailma muuttuu ja elinkeinoelämän tarpeet sen mukana. Yrittäjien ei tietenkään tarvitse odottaa seuraavaa kyselyä, jos mieleen tulee toiveita tai ideoita. Ne pitää tuoda julki heti.