Tahto ja tarpeet kohtaamaan

23.11.2016 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Yhdistystoiminta näyttää olevan Huittisissa hyvin vireää. Sen voi päätellä muun muassa aktiivisuudesta, jolla paikalliset yhdistykset ovat vastanneet yhdistysohjelmakyselyyn.
Kyselyn avulla haluttiin selvittää millaisia haasteita esimerkiksi yhdistysten, kunnan ja seurakunnan välisessä yhteistyössä on. Vastaukset antavat tietoa myös siitä, millaista osaamista ja kehittämistarpeita paikallisissa yhdistyksissä on.
Vastauksia tuli yli 70 yhdistykseltä, vaikka kyselyyn vastaaminen ei käynyt ihan käden käänteessä. Kysymyksiä oli paljon, joten vastausten pohtimisessa on vierähtänyt jonkin verran aikaa.
Paitsi kyselyn teettäjälle, vastausten miettiminen on tuottanut hyvää tietoa myös yhdistyksen omaan käyttöön. On aika tavallista, että yhdistyksissä aktiivijäsenten aika tahtoo kulua toiminnan pyörittämisessä. Toimintasuunnitelmat tehdään helposti entiseen tapaan, sillä energiaa ei aina riitä kokonaan uusien asioiden ideoimiseen.
Nyt kun sysäys pohdintaan tuli ulkopuolelta ja kun vastattavana oli selkeitä kysymyksiä, monessa selvästi yhdistyksessä innostuttiin miettimään asioita syvällisemmin. Lopullista yhteenvetoa vastauksista ei vielä ole tehty, mutta esiin nousi monta tärkeää asiaa. Yksi tärkeimmistä on olemassa oleva yhteistyö muiden kanssa ja halu tehdä sitä vielä enemmän.
Yhdistyksistä löytyy myös halua olla kunnan kumppanina palvelujen tuottajina. Tätä on jo pitkään peräänkuulutettu, joten toivottavasti kunnan tarpeet ja yhdistysten halu saadaan kohtaamaan.