Vielä ehtii vaikuttaa

22.03.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Kun Huittisten elinkeinojohtaja jäi noin vuosi sitten eläkkeelle, virkaa ei täytetty, vaan hänen tehtävänsä jaettiin usean henkilön kesken. Nyt elinkeinotoimessa suunnitellaan toiminnan kehittämistä ja sitä varten kuulla myös yrittäjien mielipiteitä.
Elinkeinotoimi on lähettänyt paikallisille yrittäjille kyselyn, jossa tiedustellaan heidän näkemyksiään muun muassa kaupungin ja yritysten välisestä yhteistyöstä, kaupungin päätöksenteon yrityslähtöisyydestä, hankintapolitiikasta sekä yleensäkin odotuksista elinkeinopolitiikan suhteen.
Yritykset ja elinkeinoelämän monipuolisuus ja vahvuus ovat olennainen osa Huittisten vireyttä ja elinvoimaisuutta. Tekemällä aktiivista elinkeinopolitiikkaa kaupunki tukee parhaiten yritystensä toimintaa.
Elinkeinoasioiden hoitaminen on laaja työsarka: on autettava alkuun uusia yri-tyksiä ja pidettävä huolta siitä, että jo olemassa olevilla yrityksillä on mahdollisimman hyvät toimintaolosuhteet. Samaan aikaan pitäisi rakentaa ja ylläpitää verkostoja myös Huittisten ulkopuolelle, jotta paikkakunnalle voitaisiin saada myös uutta yritystoimintaa.
Kaupungin elinkeinopolitiikan hoitaminen on herättänyt esimerkiksi valtuustossa keskustelua useaan otteeseen. Nyt kannattaa myös jokaisen yrittäjän ilmaista ajatuksiaan ja vastata kaupungin elinkeinotoimen kyselyyn.
Huittisissa on noin 900 yritystä, joten yrittäjien mielipiteillä on painoarvoa. Ellei ole saanut kyselyä sähköpostitse, siihen voi vastata myös kaupungin verkkosivuilta löytyvän linkin kautta. Viimeinen vastauspäivä on torstai.