Lukeminen on hyödyllistä ja hauskaa

18.10.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Huittisten kouluväki pitää ensi viikolla syyslomaa ja saa näin tervetulleen hengähdystauon aherrukseen. Osa perheistä matkustaa ulkomaille, osa tekee pieniä reissuja lähiseudulla ja osa viettää yhteistä aikaa kotona.
Loman ei välttämättä tarvitse olla täynnä mitään erikoista. Paras elämys voi olla se, että lapset saavat olla vanhempiensa kanssa kiireettä. Hyvää ja hyödyllistä yhteistä tekemistä on lukeminen. Lapsille luetaan usein silloin kun he ovat aivan pieniä, mutta yhtä lailla isän tai äidin lukemisesta nauttivat isommatkin lapset.

Yleinen käsitys lienee, että valtaosa vanhemmista lukee lapsilleen, mutta yllättäen se ei pidäkään paikkaansa. Lukukeskuksen mukaan vain 25 prosenttia suomalaisvanhemmista lukee lapselle usein, mikä on todella vähän. Lukeminen lapselle kannattaa, sillä hänen sanavarastonsa karttumiseen ja lukutaidon kehittymiseen vanhemmilla on suuri vaikutus.
Kyse ei ole vain lapsen viihdyttämisestä, sillä lukuhetkillä on paljon enemmänkin merkitystä. Lukukeskuksen Lue lapselle -hankkeella muistutetaan, että kun lapsilleen lukee säännöllisesti ääneen, se tukee hänen emotionaalista kehitystään ja vaikuttaa siten myös hänen tulevaan koulumenestykseensä.

Lukutaito on välttämätön, ilman sitä ei pärjää nykyajan tietoyhteiskunnassa ja työelämässä. Mekaaninen lukutaito ei riitä, tarvitaan myös kykyä ymmärtää monenlaisia tekstejä, sillä tieto on entistä pirstaloituneemmassa muodossa.
Erilaisen tiedon omaksumisessa lukutaito on välttämätön ja onneksi sitä voi kehittää koko elämän ajan. Kun lukeminen sujuu, se avaa kokonaan uusia maailmoja, sillä kirjojen kautta pääsee kurkistamaan erilaisiin maihin ja kulttuureihin. Se avartaa ja kartuttaa yleissivistystä, joka on aina hyödyksi, tekipä elämässään mitä hyvänsä.