Tulevaisuuden taitoja

17.05.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Suomalainen koulutus nauttii maailmalla suurta arvostusta. Esimerkiksi koululaisten osaamista mittaavissa Pisa-tutkimuksissa Suomi on ollut vuodesta toiseen kärkipäässä, joskin tulokset ovat viime vuosina hiukan heikentyneet. Suomalainen koulu tarjoaa silti edelleen kansainvälisesti vertaillen laadukasta koulutusta.
Yksi menestyksen syy lienee se, että opetuksen sisältöä on määrätietoisesti kehi-tetty ajan vaatimusten mukaan. Kehitystyötä tarvitaan edelleen, sillä tietoyhteis-kunnassa vaaditaan paljon uusia taitoja.
Peruskoulun opetussuunnitelma uudistui viime syksynä. Perinteisten, ja edelleen hyvin tärkeiden, oppiaineiden rinnalla opetetaan entistä enemmän digitaalisen maailman tietoja ja taitoja, muun muassa koodaamista eli ohjelmointitaitoa.
Tätä oppia saavat myös huittislaiset koululaiset. Sammun koulun oppilaat pääsi-vät äskettäin harjoittelemaan koodausta ammatti- ja yrittäjäopiston opiskelijoiden johdolla. Idea koulujen yhteistyöstä on mainio: kun omalla paikkakunnalla on tällaista erikoisosaamista, sitä kannattaa ilman muuta käyttää hyväksi. Myös muiden kuin sampulaisten.
Kaikista lapsista ei tule aikuisena ammattikoodareita, mutta ohjelmoinnin perusteiden tunteminen on yksi tulevaisuuden tärkeistä taidoista. Koodaamalla luodaan monenlaisia asioita, joten on tärkeää ymmärtää, mistä on kysymys.
Yhteiskunta teknologistuu yhä hurjempaa vauhtia ja sitä varten lapsille ja nuorille on annettava parhaat mahdolliset valmiudet.