Yksilöitä elämän loppuun saakka

16.09.2016 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Aika monen suomalaisen perhe- tai ystäväpiirissä on joku, joka on sairastunut muistisairauteen. Koko maassa muistisairaita on Muistiliiton arvion mukaan jo lähemmäs 200 000 ja määrä kasvaa koko ajan. Huittisissakin muistidiagnoosin saaneita on jo yli 400. Ikääntyvän väestön muistisairauksien lisääntyminen tiedetään ja tiedostetaan kyllä, mutta paljon on vielä tehtävää, jotta jokainen muistisairas saisi juuri hänelle sopivan huolenpidon ja hoidon. Ihmiset ovat yksilöitä elämänsä loppuun saakka, siksi tarvittaisiin nykyistä enemmän joustavuutta ja vähemmän kaavamaista byrokratiaa. Pitäisi aina nähdä myös ihminen sairauden takana ja miettiä, mikä on parasta juuri hänelle.

Muistisairaille on toki tarjolla palveluja ja etuja, mutta niiden kirjo ja hakemis-prosessit ovat usein monimutkaisia ja vievät paljon aikaa. Onnekkaita ovat ne muistisairaat, joilla on omaisia hoitamassa heidän asioitaan ja pitämässä heidän puoliaan.
Muistin menettäminen on traagista sekä sairastuneelle että hänen läheisilleen. Sairaudesta huolimatta moni voi elää hyvää elämää. Jos diagnoosi tehdään varhain ja sairastunut saa oikea-aikaista hoitoa, kuntoutusta ja tukea, hänen toimintakykynsä ja elämänlaatunsa voivat säilyä pitkäänkin hyvänä.