Elinvoimaan uusia eväitä

16.08.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Kevättalvella Suomen Kuvalehti jakoi kunnat viiteen ryhmään, perusteina elinvoi-ma, väestö ja talous. Kuntiin, joita lehti vertasi viiden tähden hotelleihin, pääsivät esimerkiksi pääkaupunkiseudun Kauniainen, Sipoo ja Helsinki, mutta myös monta pientä ruotsinkielisen rannikon pientä kuntaa.
Myös Huittinen menestyi vertailussa mainiosti, sillä se sai neljä tähteä. Tähtien määrän ratkaisi luokitusta tekemässä olleen tutkija Timo Aron mukaan useimmiten sijainti.
Sijainnin lisäksi meillä on moni muukin elinvoimaa kuvastavista asioista hyvällä tolalla. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei elinvoiman eteen pidä jatkuvasti ponnistella.
Tätä ponnistelua edesauttaa kaupunginhallituksen viisas päätös palkata elinvoi-majohtaja. Hän vastaa muun muassa yrityselämän kehittämisestä, kaupungin markkinoinnista sekä monesta muusta elinvoimaan olennaisesti vaikuttavasta asiasta.
Elinvoimajohtajalla on suuri merkitys paitsi paikkakunnan sisällä, myös sen ul-kopuolella. Jotta paikkakunnalle saataisiin uusia yrityksiä, suuria ja pieniä, uusia asukkaita ja uudenlaista toimintaa, tarvitaan tehokasta markkinointia. Elinvoima on myös vetovoimaa, ja kumpaakaan ei ole, ellei kuntaa pidetä näkyvillä.
Eväitä markkinointiin meillä kyllä on, esimerkiksi se paljon puhuttu sijainti. On tosin hyvä jälleen kerran miettiä, onko siitä osattu ottaa kaikki irti.