Asiakkaan tarpeet selville

16.05.2018 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on kartoitettu elintarvikeyritysten kehitystarpeita ja haasteita. Innotori- hankkeeseen liittyvää yritystarvekartoitusta olivat tekemässä myös Satafood Kehittämisyhdistys ja Pyhäjärvi- instituutti.

Kyselyn raportti kertoo muun muassa sen, miten suuri merkitys kuluttajien mielipiteillä on elintarvikeyritysten kehittämistarpeisiin. Ruoka on vahva trendi ja ostopäätöksiin vaikuttavat monet muutkin asiat kuin tuotteen hinta. Esimerkiksi tuotannon eettisyys ja ympäristövaikutukset ovat yhä useammalle valinnan perusteita.

Yritystarvekartoituksessa selvisi, että kuluttajien osallistaminen jollain tavalla tuotekehitykseen antaisi yrityksille arvokasta tietoa. Isot yritykset pystyvät tekemään laajoja kuluttajatutkimuksia, mutta pkyrityksillä ja mikroyrityksillä ei ole niihin aina varaa.

Pienten on hankittava tietoa kuluttajien toiveista ja tarpeista muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, esittelemällä ja maistattamalla tuotteitaan sekä seuraamalla ajan yleisiä trendejä. Tämä vie aikaa, eikä ole ilmaista sekään. Useammassa Innotori -hankkeen kyselyyn vastanneessa yrityksessä nostettiin esiin, että asiakkaan asemaan asettuminen on haastavaa. Asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseen ja markkinatietouden saamiseen tarvittaisiin tukea.

Kuluttajille tieto siitä, että heitä halutaan kuunnella, on tervetullut. Ongelma on siinä, miten saada yrittäjät ja kuluttajat kohtaamaan. Ratkaisu lienee ainakin osittain verkkomaailmassa. Innotorihan sitä on jo kokeillut kyselemällä virtuaalisella ideatorilla kuluttajien näkemyksiä tuotteiden kehittämiseen.

Kaikilla pk- ja mikroyrittäjällä on asiakkaita, jotka mielellään antaisivat palautetta ja esittäisivät toiveita. Voisiko ajatella, että muutama pieni yritys yhdistäisi voimansa ja rakentaisi yhdessä oman, paikallisen tai
alueellisen virtuaalisen ideatorinsa asiakaskokemusten keräämiseen?

Voisiko työkalu löytyä vaikka Vauhtia Satakunnan digibisneksiin -ohjelmasta, joka kestää ensi vuoden toukokuulle? Sen yhtenä tavoitteena on löytää tapoja kommunikoida asiakkaiden kanssa ja viestiä heille omista palveluista ja tuotteista. Ohjelman hakuaika päättyy 27.5., joten vielä ehtii mukaan.