Rohkeita ratkaisuja

15.02.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Ihmisiä ei aina ole helppoa saada ottamaan kantaa kotikaupungin asioihin. Kahvila- ja katuparlamenteissa saatetaan kyllä porukalla jupista, mutta siihen se usein jää. Keskustelu ja kuntalaisten kannanotot ovat kuitenkin aina tarpeen.
Huittisissa keskustelu on nyt erityisen tarpeen, kun vireillä on isoja, tärkeitä asi-oita: uuden liikuntahallin rakentaminen ja Lauttakylän koulun tulevaisuus.
Kouluasiaan liittyvät myös Saskyn tilatarpeet ja Kuninkaisten koulutuskeskuksen tilojen käyttö. Ratkaisua odottaa siten todella valtava kokonaisuus, josta moni on jo mielipiteensä ilmaissutkin. Näitä näkemyksiä pitää kuunnella, ja on toki kuunneltukin, sillä uusia tiloja rakennetaan ja palveluja tuotetaan nimenomaan kuntalaisia varten.
Jokainen, jota asia koskee, katsoo sitä tietysti omasta näkövinkkelistään. Joskus on hyvä kuitenkin vaihtaa näkökulmaa ja miettiä, miltä asia joltain toiselta kantilta näyttää. Se, että ollaan eri mieltä, ei saisi estää parhaan mahdollisen lopputuloksen syntymistä.
Huittisissa on uskallettu olla rohkeita menneiden vuosien isoissa hankkeissa. Nykyistä kaupungintaloa ja Risto Ryti -saliakin taidettiin aikanaan pitää liian suureellisena maalaiskaupunkiin. Nyt tiedetään, että kaupungintalo on kestänyt hyvin aikaa. Ryti-sali taas on osoittautunut liian pieneksi suuria yleisömääriä vetävien konserttien pitopaikkana.
Taas tarvitaan rohkeutta tehdä ratkaisuja, jotka ehkä poikkeavat muualla tehdyistä, mutta sopivat juuri Huittisten tarpeisiin ja kestävät aikaa.