Tärkeää tukea perheille

14.06.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Monen lapsiperheen elämä on melkoista tasapainoilua arjen haasteissa. Kaikilla ei ole omia tukiverkkoja, esimerkiksi lähellä asuvia isovanhempia tai ystäväjoukkoa, joka tarvittaessa voisi auttaa.
Valtaosa pärjää mainiosti työnelämän vaatimusten ja perhe-elämän yhteensovit-tamisessa, mutta kaikki lapsiperheet tarvitsevat monenlaisia palveluja. Neuvola, lääkäripalvelut, päivähoito ja monet muut yhteiskunnan palvelut tulevat tutuksi jo varhain.
Palvelut tahtovat olla hyvin hajallaan: moni taho toimii irrallaan muista. Ja vaikka toki yhteistyötäkin tehdään, tahtovat esimerkiksi asiakastiedot ja tiedot perheiden tilanteesta olla erillään. Monessa tapauksessa asioita helpottaisi, jos tiedot olisivat mahdollisimman monen niitä tarvitsevan tahon käytettävissä.

Huittisissa viritellään nyt perhekeskusta, josta lapsiperheet saisivat kaikki palvelut saman katon alta. On mainiota, että kaupunki pääsi mukaan Satula-hankkeeseen, jossa asiaa viedään eteenpäin.
Tärkeää on myös se, että pilottihanke ei koske pelkästään pikkulapsia, vaan ulottuu kaikkiaan alle 18-vuotiaisiin. Palvelujahan ei tarvita vain neuvolaiässä vaan koko lapsuus ja nuoruus.
Huittisissa on aloiteltu perhekeskuksen suunnittelua viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden voimin. Kaupunki tietysti luo raamit, mutta uudenlaisen toimin-nan onnistuminen vaatii myös asiakkaiden, tässä tapauksessa lapsiperheiden, van-hempien ja huoltajien näkemyksiä. He ovat oman elämänsä asiantuntijoita, joten heidän toiveitaan ja tarpeitaan pitää myös kysyä.