Vastuullinen oikaisee virheet

14.03.2018 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Tarkista, tarkista ja tarkista. Siinä ohje,joka on yksi toimittajan työn tärkeimmistä työkaluista. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jokaisen jutun faktat pyritään tarkistamaan mahdollisimman tarkkaan. Median lukijoilla, katselijoilla ja kuulijoilla on oikeus muodostaa mielipiteensä luotettavan tiedon pohjalta.

Ikävä kyllä kaikki mediat eivät tänä päivänä ole luotettavia. Kaikenlaista tietoa jaetaan monen kanavan kautta, mielipiteet sekoittuvat faktoihin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, eikä ihmisten aina ole helppo tietää, mikä on luotettava tietolähde ja mikä ei.

Luotettavat mediat ovat sitoutuneet Julkisen sanan neuvostoon, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Jos joku kokee median toimineen vastoin hyvää journalistista tapaa, hänellä on oikeus tehdä kantelu neuvostolle.

Julkisen sanan neuvoston 50-vuotista toimintaa juhlistetaan parhaillaan Vastuullisen journalismin kampanjalla. Sen tarkoituksena on kertoa, mitkä mediat kuuluvat JSN:n piiriin ja julkaisevat vastuullista journalismia. Lauttakylä-lehti, kuten suurin osa suomalaisista tiedotusvälineistä kuuluu tähän joukkoon.

Kampanjaan liittyy Vastuullisen journalismin merkki, jonka mekin otamme tänään käyttöön. Merkkiä voivat käyttää vain tiedotusvälineet, jotka noudattavat Journalistin ohjeita. Ohjeet ovat yhteisesti hyväksyttyjä periaatteita, joiden mukaan vastuullinen media pyrkii toimimaan.

Vastuullisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei virheitä sattuisi. Toimittajatkin ovat ihmisiä, joten virheitä tulee, mutta ne oikaistaan. Oikaisut kertovat siitä, että virheistä kannetaan vastuu. Virheisiin ei koskaan suhtauduta kevyesti, päinvastoin, jokainen virhe harmittaa pitkän aikaa.

 

Lue Journalistin ohjeet täältä.