Nuorten innostukseen pitää tarttua

13.09.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Viime kevään kuntavaaleissa kaikki puolueet joutuivat Huittisissakin tekemään aika lailla töitä ehdokashankinnassa. Urakka on käynyt vaali vaalilta haastavammaksi, sillä kiinnostus kunnalliseen päätöksentekoon ei ole ainakaan lisääntynyt.
Yhteisten asioiden hoitajia kuitenkin tarvitaan aina ja siksi onkin mainio asia, että Huittisten nuorisovaltuustossa riittää halua vaikuttamiseen. Jopa niin, että nuoret valtuutetut haluaisivat olla enemmänkin mukana kaupungin luottamuselimissä.
Toive on perusteltu muun muassa siksi, että myös nuorison vaikuttamisen paikat vähenivät, kun Huittisissa yhdisteltiin lautakuntia. Positiivista on, että nuoret on heidän oman kokemuksensa otettu hyvin huomioon niissä lautakunnissa, joiden kokouksiin he ovat osallistuneet.
Nuorillahan ei ole luottamuselimissä päätösvaltaa, mutta heidän kuuntelemisensa on tärkeää. Varsinkin jos halutaan, että he viihtyvät paikkakunnalla ja kokevat, että heidän tarpeensa ja toiveensa otetaan huomioon.
Nuorisovaltuusto on hyvä paikka harjoitella vastuunkantamista, jos siihen vain oikeasti annetaan mahdollisuus. Jos nuoret kokevat, että heillä olisi vielä nykyistä enemmän annettavaa päätöksentekoon, tähän kannattaa ilman muuta tarttua. Läsnäolo kaupunginhallituksessa ja valtuustossa voisi parhaimmillaan antaa kipinän lähteä myös aikuisena mukaan politiikkaan.
Kaikista tuskin silti tulee kuntavaikuttajia, mutta mukanaolo nuorisovaltuustossa voi kuitenkin kasvattaa heistä aktiivisia äänestäjiä. Myös heitä tarvitaan, sillä äänestysinnokkuus on jo pitkään ollut laskemaan päin.