Sote kaatui, muutostarve jäi

13.03.2019 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Sote-uudistuksen kaatumisen ja hallituksen eroamisen jälkeen on jo nukuttu muutama yö. Maakunnissa sote-valmistelu on lopetettu ja sitä varten perustettuja organisaatioita aletaan ajaa alas.

Satakunta on tainnut olla yksi maakunta- ja sote-uudistuksen mallioppilaista. Valmistelussa on tehty paljon hyvää työtä. Erilaisten hankkeiden avulla on etsitty ja löydettykin uusia toimintamalleja ja tapoja palvelujen järjestämiseen. On pidetty yleisötilaisuuksia ja järjestetty kyselyitä, joiden avulla on saatu esiin myös palvelujen käyttäjien, tavallisten ihmisten mielipiteitä.

Muutoksen valmistelutyö on saattanut yhteen valtavan joukon eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita. Heidän yhdessä tekemänsä työ ei varmastikaan mene hukkaan, sillä vaikka sote kaatui, kaikki tietävät, että julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto vaatii uudistamista. Se tarve ei ole poistunut minnekään.

Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä on todennut, että Satakunnassa tehty valmistelutyö on synnyttänyt paljon hyviä toimenpiteitä, joita kunnat voivat harkintansa mukaan ottaa käyttöön. Kunnilta aiotaankin kysyä, missä asioissa ne voisivat syventää yhteistyötään ja mitä rakenteellisia uudistuksia pitäisi maakunnassa edelleen tavoitella.

Myös Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa toivoo, että omassa maakunnassa tehtyä valmistelutyötä voitaisiin jollain tavalla hyödyntää. Viereisellä sivulla Huittisten seudun invalidit puolestaan esittävät, että kaupunki loisi ensin oman strategiansa, jolla lähtee jatkotyöhön.

Invalidiyhdistyksen toiveeseen lähipalvelujen säilymisestä on helppo yhtyä. Vaikka muutoksen toteuttamisen sisältöä, tapaa ja aikataulua joudutaan nyt miettimään uudelleen, palvelujen tuottamisen ydinasiat pysyvät samoina.

Tärkeintä on, että ihmiset saavat kaikkialla Suomessa laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita ja että ne ovat helposti saavutettavissa ja kohtuuhintaisia, olipa palveluntuottaja mikä taho tahansa.