Uusia ideoita yhteistyöhön

12.10.2016 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Suomalaiset ovat perinteisesti olleet yhdistysihmisiä, mutta ajat ovat muuttuneet eikä uutta väkeä ole entiseen tapaan helppo saada mukaan toimintaan. Tarvitaan uusia ideoita ja uudenlaisia toimintamahdollisuuksia, jotta yhdistykset säilyvät ja niiden jäsenet jaksavat toimia.

Yhdistyksissä on paljon tietoa ja osaamista: parhaimmillaan vireä yhdistystoiminta lisää oman alueensa elinvoimaa ja vie kehitystä eteenpäin yhdessä yritysten ja julkisen sektorin kanssa.
Huittisissa yhdistysten ja julkisen sektorin yhteistyölle haetaan uusia suuntia ra-kentamalla yhdistysohjelmaa. Se on Satakunnassa ensimmäinen laatuaan.
Toivottavasti yhdistykset lähtevät asiaan mukaan aktiivisesti ja vastaavat kyse-lyyn, jossa loppuvuoden aikana tiedustellaan niiden toiveita ja ideoita kyläohjelman suhteen. Ohjelmassa voidaan muun muassa hahmotella, millaista yhteistyötä yhdistykset tekevät keskenään ja millaisia kumppaneita ne voivat olla kunnalle ja seurakunnalle.
Kotikaupungille yhdistysväen rooli esimerkiksi vapaaehtoistyössä on tulevaisuudessa varmasti entistä merkittävämpi, mutta muitakin yhteistyön muotoja toki löytyy. Yhdistyksissä on melkoinen määrä ammattiosaamista ja tietotaitoa, jota kannattaisi hyödyntää nykyistä enemmän.
Huittisissa pidetyssä keskustelutilaisuudessa esiin nousi ajatus yhdistyksissä piilevän tiedon hyödyntämisestä kouluopetuksessa. Uusi opetussuunnitelma kun tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet opetuksen paikalliseen räätälöimiseen. Huittisten kaltaisessa koulutuskaupungissa jos missä, tämäkin on hyvä ottaa huomioon.