Kuntalainen, haasta valtuutettusi!

12.04.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Kuntavaalit on käyty ja uudet valtuutetut valittu. Huittisissa vaalien tulos noudatteli osittain valtakunnallista linjaa, muun muassa siinä, että vihreiden kannatus äänimäärässä kasvoi, joskin paikkoja heltisi edelleen vain yksi.
Valtakunnallisesti naisten määrä valtuustoissa kasvoi ja Huittisissakin päästiin viime vaaleihin verrattuna lähemmäs maan keskiarvoa. Koko maassa naisten määrä on 39 prosenttia, Huittisten uudessa valtuustossa heitä on 33 prosenttia. Se on seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2012 valitussa valtuustossa. Enemmänkin se olisi voinut olla, sillä äänioikeutetuista 51 prosenttia on naisia.
Huittisissa valtuusto uusiutuu voimakkaasti. Osasyynä on se, että luopujia oli tällä kertaa poikkeuksellisen paljon. Uusiutuminen tekee hyvää, joskin on tärkeää, että valtuustossa on edelleen myös kokeneita kuntapoliitikkoja. Heidän tietämystään ja kokemustaan tarvitaan, mutta heillekin tekee hyvää saada päätöksentekoon tulokkaiden uusia ajatuksia ja raikkaita näkemyksiä.
Todella harmillista on, että äänestysprosentti laskee aina vain sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Kun koko maassa vain kuusi kymmenestä äänestää, tilanne on huolestuttava.
Äänestäminen on nimenomaan oikeus, ei velvollisuus. Kuntavaalit ovat kaikkein lähimpänä tavallisia ihmisiä, sillä suuri osa ehdokkaista on jollain tavalla tuttuja. Äänestämällä voi suoraan vaikuttaa siihen, miten kotikunnassa jokaisen arkea koskettavia asioita hoidetaan. Siksi onkin vaikea ymmärtää, miksi äänestäminen kiinnostaa yhtä harvempia.
Uusi valtuusto aloittaa työskentelynsä kesäkuussa. Tuoreilla kuntalaisten edusta-jilla on edessään paljon töitä, sillä perehtyminen päätettäviin asioihin ei käy hetkessä. Kuntalaisten valtuutus velvoittaa toki myös kokeneita kuntapoliitikkoja.
Äänestäjien pitäisikin nykyistä enemmän seurata mitä heidän äänillään tehdään ja haastaa oma valtuutettunsa ajamaan asioita, joita pitää tärkeinä.