Hyvää Huittista tekemään

07.12.2016 Minna Karru
kuva

Kunta on. Tulevaisuudessakin. Siis senkin jälkeen kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi.
Kuntaliiton kehityspäällikkö Jarkko Majava totesi Satakunnan tulevaisuusfoorumissa Huittisissa, että tulevaisuuden kunnalla on – vähintään – seitsemän roolia: sivistys-, hyvinvointi-, osallisuus-  ja yhteisö-, elinkeino- ja työllisyys-, elinympä-ristö-, itsehallinto- sekä kehittäjä- ja kumppanirooli.

Sivistys tarkoittaa koulutusta, kirjastoa, nuorisotyötä, osaavien kuntalaisten kas-vattamista. Hyvinvoinnin edistäminen on Majavan mielestä asia, johon liittyvää työtä pitäisi kirkastaa. Sitä tulisi myös miettiä läpi kaiken hallinnon.
Osallisuusroolista Majava mainitsi esimerkiksi sen, että kunnan on vastattava kuntalaisten haluun hoitaa itseään koskevia asioita joustavasti esimerkiksi verkkotyökaluja kehittämällä.
Elinkeino- ja työllisyysrooli pohjaa muun muassa asuntopolitiikkaan, maankäytön suunnitteluun ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Elinympäristörooli tarkoittaa tekoja, joilla turvataan toimivan arjen edellytykset.
Itsehallintoroolissa korostuu paikallisuus. Omat ratkaisut tehdään paikallisesti oman kunnan olosuhteet ja toimintaedellytykset huomioiden. Yksin ei silti pärjää. Kehittäjä- ja kumppaniroolissa tähdätään tasavertaiseen yhteistyöhön, jossa luottamuksella on ratkaiseva rooli.

Roolit loksahtavat kohdalleen tahdolla ja tekemisellä. Majavan mukaan paikallinen yhteisöllisyys on innostuneita kuntalaisia, jotka toimivat yhteisen hyvän eteen ja näkevät yhteisön tavoittelemisen arvoisena.
Millaista hyvää Huittista sinä teet?