Miltä minusta tuntuisi?

07.09.2016 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Koulupäivät ovat parhaimmillaan hauskoja päiviä. On mukava oppia uusia asioita, saada uusia kavereita ja olla heidän kanssaan sekä välitunneilla että vapaa-ajalla. Koulupäivistä voi ikävä kyllä tulla myös pelottavia, jos joutuu kiusaamisen kohteeksi.
Liian moni koululainen joutuu jännittämään kouluun menoa, siellä selviytymistä, jopa kotimatkoja sen takia, että kaverit kiusaavat. Nykyaikana edes viikonloput ja lomat eivät välttämättä tuo helpotusta, sillä sosiaalisessa mediassa kiusaaminen voi jatkua tauotta kaiken aikaa.
On vaikea edes kuvitella sitä tuskaa ja ahdistusta, jota kiusatut kokevat. Kiusaa-minen vaikuttaa tosin myös kiusaajiin: lapsena aloitettu toisten huono kohtelu voi jatkua myös aikuisena.
Huittisissa tartuttiin viime viikolla näkyvästi koulukiusaamiseen. Aiheelle omistettiin yksi kokonainen päivä, jolloin tietoa jaettiin sekä lapsille että heidän vanhemmilleen. Vakava asia ansaitseekin kaiken mahdollisen huomion.
Koululla on merkittävä rooli kiusaamisen kitkemisessä, sillä lapset ovat koulussa valtaosan päivästään. Koulu tarvitsee kuitenkin myös vanhempien ja koko ympäröivän yhteisön tukea. Hyvä esimerkki tästä tuesta oli Huittisissa järjestetty kiusaamisen vastainen päivä, johon aloite tuli koulun ulkopuolelta.
Asiantuntijoiden mukaan kiusaamista ehkäisevää työtä tarvitaan, ja varmasti to-teutetaankin, jo varhaiskasvatuksessa, sillä kiusaaminen ei ole tuntematon ilmiö päiväkoti-ikäistenkään keskuudessa.
Lapset pitäisi saada pienestä pitäen ajattelemaan, miltä itsestä tuntuisi olla kiu-sattu. Tilanteessa, jossa kaverille ollaan tekemässä jotain ilkeää, pitäisi oppia kysy-mään, miltä minusta tuntuisi, jos minulle tehtäisiin näin.