Varautuminen kannattaa

05.10.2016 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Kaikkiin onnettomuus- tai vaaratilanteisiin ei voi varautua ennakolta, mutta aika moneen voi. Esimerkiksi julkisten rakennusten pelastustiet on helppo pitää avoi-mina, kunhan asia tiedostetaan ja siihen kiinnitetään huomiota.
Huittisissa tilanne on viranomaisten ja pelastusalan ammattilaisten mukaan aika hyvä: pelastustiet ovat olemassa ja pääosin reitit ovat olleet vapaita, kun hälytysajoneuvot ovat niitä tarvinneet.
Toisenlaisiakin tilanteita näkee aika ajoin. Esimerkiksi kauppojen edessä oleville parkkipaikoille on merkitty ”ruutuja”, joihin ei saisi pysäköidä. Siitä huolimatta aina joku jättää autonsa tällaiseenkin paikkaan, jos kaikki muut sisäänkäynnin lähellä olevat parkkiruudut ovat täynnä.
Autoilija ei silloin ole lainkaan ajatellut, että jos tulee hätä, ja esimerkiksi ambulanssin pitäisi kiireesti päästä lähelle ovea, se ei juuri hänen autonsa takia onnistukaan. Avun viivästyminen voi koitua jollekin kohtalokkaaksi.
Huittisissa ei matka parkkipaikalta kauppaan tai muuhun kohteeseen ole missään kohtuuttoman pitkä, joten sen jaksaa varmasti kävellä.
Esteetön kulku pitää olla myös esimerkiksi rivi- ja kerrostaloihin, joissa asuu paljon ihmisiä. Vaikka pelastusväki pystyisikin yhden tien tukkona olevan auton siirtämään, siinä menetetään kallisarvoista aikaa.
On inhimillistä, että ennakolta varautumista ei ajatella, kun kaikki on hyvin. Kiinteistöliiton mukaan esimerkiksi lakisääteinen pelastussuunnitelma tunnetaan taloyhtiöiden asukkaiden keskuudessa yleensä heikosti. Huittisissa pelastussuunnitelmia päivitettiin muutama vuosi sitten ja ainakin silloin viranomaiset kiittelivät, että tällä seudulla suunnitelmia tehtiin kiitettävästi.
Se, että suunnitelma on olemassa, ei vielä takaa, että asukkaat sen tuntevat ja omaksuvat. Tärkeintä kuitenkin on, että asukkaat tietävät, miten vaaratilanteissa toimitaan. Suunnitelmahan on tehty nimenomaan asuinkiinteistön ja sen asukkai-den tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi.
On kaikkien etu, että taloyhtiöissä osataan toimia oikein ja tehokkaasti, kun ti-lanne niin vaatii. Näin voidaan