Jäsenten vai päättäjien vaali?

05.04.2018 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Huittisten seurakunnalle valitaan kevään aikana uusi kirkkoherra. Kirkkoherranvaalia ei ole usein tarvinnut järjestää, sillä seurakunnan ylimmät viranhaltijat ovat viihtyneet tehtävässään hyvin pitkään.

Tähän saakka seurakuntalaiset ovat voineet äänestää tuomiokapitulin asettamista ehdokkaista, kenet virkaan haluavat. Tänä keväänä tilanne saattaa olla toinen, sillä kirkkovaltuusto päätti tiukan äänestyksen jälkeen, että valinta tehdään välillisellä vaalilla eli kirkkovaltuuston päätöksellä. Asia ei tosin vielä ole varma, sillä vaalitapaan vaaditaan tuomiokapitulin hyväksyntä. Jos tuomiokapituli hyväksyy välillisen vaalitavan, tehdään Huittisissa historiaa.

Asia on herättänyt seurakuntalaisissa keskustelua jo etukäteen. Välitön eli suora kansanvaali on yksi tapa osallistaa seurakuntalaisia ja sehän on juuri sitä, jota Kirkko toivoo ja haluaa.

Kirkkoherranvaalien äänestysprosentti ei ole Huittisissa ollut kovin korkea, mutta seurakunnan jäsenillä on kuitenkin ollut mahdollisuus niin halutessaan ottaa kantaa valintaan. Kirkosta eroaminen on viime vuosina lisääntynyt ja mitä vähemmän seurakuntalaisilla on vaikutusmahdollisuuksia, sitä helpommin erotaan.

Varsinkin pienellä paikkakunnalla kirkkoherran persoonalla on merkitystä ja vaaleihin on yleensä osallistunut paljon niitäkin, jotka eivät muuten osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

Tehtiinpä valinta miten tahansa, on hyvä muistaa, että kirkkoherran tehtävä on tänä päivänä entistä enemmän kuin minkä tahansa yhteisön johtajan. Häneltä vaaditaan taitoa ja pätevyyttä niin seurakunnan talouden hoitamiseen kuin henkilöstön johtamiseen. Tärkeää on myös toiminnan kehittäminen kaiken aikaa muuttuvassa maailmassa.