Vähättely pois, vahvuudet esiin

05.04.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Satakuntalaiset ovat mestareita vähättelemään itseään ja tekemisiään. Tämä asenne vaikuttaa myös yleiseen mielipiteeseen ja käsitykseen siitä, millainen maakunta Satakunta on.
Vähättelyyn ei ole syytä, sillä maakunnassa on monenlaisia vahvuuksia. Satakunta on Suomen ruoka-aitta ja vientimaakunta, meillä on monipuolinen elinkeinorakenne, erityisesti teollisuus on vahvaa ja uutta luovaa.
Satakunnan yritykset investoivat ja uskovat tulevaisuuteen, maakunnasta löytyy myös koulutusta ja tutkimusta. Kaikki tämä on tärkeää koko Suomelle.
Muun muassa näillä asioilla vs. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä perusteli Huittisissa yrittäjien aamukahvitilaisuudessa, miksi Suomi tarvitsee Satakuntaa. Hänen esittämäänsä ajatusta ei juuri ole julkisuudessa nostettu esiin. Päinvastoin, Satakunnasta puhuttaessa mielikuva ei aina ole kovin myönteinen.
Satakunta-brändi kaipaa kehittämistä ja siihen voivat kaikki satakuntalaiset osallistua. Avainasemassa ovat esimerkiksi satakuntalaiset valtakunnan tason päättäjät, mutta yhtä lailla myönteistä kuvaa ja faktatietoa sen pohjaksi voivat välittää tavalliset ihmiset.
Kaikilla on nykyään verkostoja ja yhteyksiä, joissa kotimaakunnan vahvuuksista kannattaa kertoa. Sama koskee omaa kotikuntaa. Lauttakylän lukion järjestämässä vaalipaneelissakin ehdokkaat totesivat, että satakuntalainen ja huittislainen vähättely pitäisi kääntää päälaelleen ja kertoa, että Huittinen on hyvä paikka.
Nyt kun talouden taantuma alkaa taittua ja pyörät taas pyöriä, positiivisilla vies-teillä on suuri merkitys. Vahvuudet ja vetovoimatekijät on syytä tehdä tiettäväksi, jotta orastavasta paremmasta ajasta pystytään ottamaan kaikki irti.