Kirjasto kannattaa

02.08.2017 Minna Karru
kuva

Huittislaiset vastasivat -– asukaslukuun suhteutettuna – aktiivisimmin Satakirjastojen kyselyyn kirjastojen palveluiden laadusta.
Satakirjastojen asiakkaiden suuri enemmistö on sitä mieltä, että kirjasto on tärkeä kunnallinen peruspalvelu. Varauksetta tätä mieltä oli yhdeksän vastaajaa kymmenestä.
Kirjastot arvotettiin myös tärkeiksi julkisiksi tiloiksi ja niiden katsottiin lisäävän sivistystä ja luovuutta. Ylivoimainen enemmistö vastaajista ajatteli kirjaston käytön parantavan elämänlaatua ja hyvinvointia.Viime vuoden tilastojen mukaan Huittisten kirjastotoimen toimintakulut per asukas olivat reilut 55 euroa, koko maassa määrä oli kolme euroa enemmän. Henkilöstökulut olivat 26 euroa, kuntien keskiarvoluku oli reilut 31 euroa. Myös tilakustannuksissa huittislainen luku oli koko Suomen lukua pienempi.
Kirjastoaineisto- ja kirjojen hankintakuluissa huittislaiset summat olivat keskiarvosummaa suuremmat.
Taloudellisuusluku oli tilastojen mukaan Huittisissa 1,33 ja koko Suomessa 1,52.Suomen kirjastoseura teetätti tänä vuonna tutkimuksen kirjastojen taloudellisista vaikutuksista.
Tutkimukset tekijät siteerasivat britannialaista tutkimusta, jonka mukaan aktiivinen kirjastojen käyttäminen laskee henkilön terveydenhuollon kustannuksia 1,32 puntaa eli noin 1,50 euroa vuodessa. Terveysvaikutukset syntyvät etenkin lukemisen positiivista vaikutuksista mielenterveyteen.
Uudessa tutkimuksessa korostetaan lisäksi, että nykyajan urbaanissa kulttuurissa, jossa yksinelävien määrä kasvaa, kirjastot tuottavat yhteisöllisyyttä. Ja sillä on heidän mukaansa huomattava vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.
Yksikään kirjastoon kulutettu euro ei siis ole turha.