Vanhustyössä suuria haasteita

01.11.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Laaja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus eli sote on tällä hetkellä jokapäiväinen puheenaihe. Keskustelun kärki on terveydenhuollon järjestämisessä, vaikka sote-uudistus koskee yhtä lailla vanhustyötä ja sosiaalipalveluja.
Huittisissa mietitään parhaillaan palvelukeskus Annalan ja Kuninkaisten van-hainkodin myymistä yksityiselle toimijalle. Jo se, että kaupunki edes harkitsee näiden palvelujen yksityistämistä, on herättänyt kuntalaisissa huolta ja keskustelua.

Kunnallisen vanhustenhuollon puolesta on myös luovutettu adressi kaupungille (s. 24).
Huolenaiheena ovat paitsi työpaikat, myös se, säilyisivätkö palvelut yksityistämisen jälkeen entisessä laajuudessaan ja se, mikä on niiden laatu. Huoli on ymmärrettävää, mutta yhtä ymmärrettävää on se, että kaupunki nyt pohtii kaikkia vaihtoehtoja.

Vaikka suuntaus on viime vuosina ollut se, että ikäihmisten kotona asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään ja laitospaikat entisestään vähenevät, kokonaan niistä ei voida luopua. Päinvastoin, tulevaisuudessa tarvitaan entistä monipuolisempia paikkoja, jotka kenties erikoistuvat tietynlaisiin palveluihin.
Muutos antaa ehkä entistä paremman mahdollisuuden myös pienille, yksityisille toimijoille, joilta palveluja voidaan ostaa. Hyvä esimerkki tällaisesta ”minipalvelusta” on huittislainen perhehoitokoti Miljan kammari (s. 12–13). Vanhukset viettävät siellä intervallijaksoja, jolloin heidän omaishoitajansa saavat hiukan hengähtää.