Vanha oikea murtumassa

01.08.2018 Minna Karru
kuva

Loma voisi alkaa paria viikkoa myöhemmin -vaihtoehdon valitsi kuusi vastaajaa kymmenestä, kun Lauttakylä-lehti kyseli Facebook-sivullaan mikä olisi koulun kesäloman ”oikea” alkamisajankohta. Pari viikkoa sitten tehdyssä kyselyssä neljä kymmenestä oli nykyisen käytännön kannalla.

Loma-asiaa kysyttiin myös Lauttakylä-lehden verkkosivulla. Siinä kyselyssä siirtoa kannatti melkein kahdeksan vastaajaa kymmenestä.

Toimituksen tekemässä katugallupissa (s. 3) äänet menivät tasan. Sama oli lopputulema Helsingin Sanomien TNS-gallupilla viime kuussa teettämässä lomakyselyssä. Sekä lomien siirto että nykyisellä paikalla pitäminen saivat yhtä suuren kannatuksen.

Koulujen kesäloman ajankohdan nosti agendalle työ- ja elinkeinoministeriö. Se julkaisi toukokuussa selvityksen, jonka mukaan koulujen kesäloman siirto kahdella viikolla lisäisi matkailutuloa ja työllisyyttä. Selvityksessä ei asiaa tutkittu muutoin kuin matkailullisesta näkökulmasta.

Laveammin asian kimppuun käytiin Suomi-Areenan keskustelutilaisuudessa Porissa. Elinkeinoministeri Mika Lintilän lisäksi paikalla oli muun muassa edustajat Suomen Lukiolaisten Liitosta, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:sta ja Vanhempain-liitosta. Kukaan keskustelijoista ei täysin tyrmännyt ehdotusta, mutta monet toivoivat lisää tietoa.

OAJ:n varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen toivoi opetus- ja kulttuuriministeriön tekevän selvityksen mahdollisen siirron vaikutuksista koulutukseen. Lukiolaisten Liiton puheen-johtaja Alvar Euro muistutti Porissa, että muutoksen tulisi toimiakseen koskettaa koko ”koulutuspakettia”.

Saman asian puolesta puhui OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen keväisessä työ- ja loma-aikatapahtumassa Tampereella. Hän totesi tuolloin, että jos lomakokeiluun halutaan ryhtyä, mukaan pitää ottaa koko Suomi ja kaikki koulutusmuodot.

Aikaisintaan uusi lomien ”ajanlasku” voisi ministeri Lintilän avustajan Jannika Rannan mukaan alkaa seuraavalla hallituskaudella. Siihen asti voidaan pitää mielessä gallupiin haastatellun Virpi Markun ajatus siitä, että paras lomakuu on se, mihin kesäloma milloinkin osuu. Ja suviloman jälkeen, melkein kaikkien lomalaisten kohdalla pätee sekin, mitä runoilija Lauri Viita aikanaan kirjoitti. ”Kesä jatkuu. Kesä.”