Kyseenalaistamisen tärkeä taito

01.02.2017 Marja-Liisa Hakanen
kuva

Monien tuttujen oppiaineiden lisäksi tai niiden rinnalla kouluissa opetellaan nykyään myös medialukutaitoa. Se on tarpeen, sillä elämme keskellä moninaista mediakulttuuria eikä nuorten ole aina helppo tietää, mitkä median välittämät tiedot ovat totta, mitkä eivät.
Sanomalehtien liitto julkisti äskettäin Kantar TNS:ltä tilaamansa tutkimuksen, jossa selvitettiin, miten yläkoululaiset arvioivat eri lähteiden luotettavuutta osana netti- ja somearkeaan. Tutkimuksen mukaan nuoret luottavat vahvasti omaan arviointikykyynsä.
Koululaiset luottavat varsinkin perinteisten medioiden brändeihin ja formaatteihin. He pitävät luotettavana lähteenä esimerkiksi tunnettua sanomalehtibrändiä, samoin sanomalehtiformaattia: kun uutinen on sanomalehden näköisessä ympäristössä, se on luotettava.
Mediakenttään on kuitenkin viime aikoina syntynyt myös medioita, jotka levittävät väärää tai vääristeltyä tietoa. Jos valemedia näyttää tavalliselta sanomalehdeltä tai uskottavalta verkkosivustolta, on nuoren, ja yhtä hyvin myös aikuisten, vaikea erottaa sitä aidosta.
Yksi medialukutaitoon olennaisesti sisältyvä asia onkin kyseenalaistamisen taito. On hyvä oppia kysymään, miksi kerrottiin juuri nämä asiat tai mitä jätettiin kokonaan kertomatta.
Onneksi mediataitoihin on alettu kouluissa panostaa entistä enemmän. Näihin taitoihin kuuluu paitsi tiedon sisällön kriittisen arvioinnin osaaminen, myös taito käyttää uutta teknologiaa.
Parhaiten opitaan tekemällä ja sitä varten Sanomalehtien liitto on Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaissut Meidän juttu -verkkolehden. Siihen pääsvät kirjoittamaan juttuja ja kuvaamaan videoita kaikenikäiset koululaiset, kunhan opettaja ilmoittaa oman luokkansa mukaan. 
Myös Lauttakylä-lehti on mukana Meidän jutussa ja mikäli alueen kouluista tulee sinne materiaalia, myös Lauttakylä-lehti voi sitä julkaista.
Parhaillaan vietetään valtakunnallista Sanomalehtiviikkoa ja heti sen perään alkaa Mediataitoviikko. Nyt on siis oikein hyvä aika lähteä kokeilemaan Meidän juttua. Toki se onnistuu myöhemminkin, sillä juttuja voi tehdä sinne koko tämän vuoden ajan.