Kiireestä ei pidä tulla uutta normaalia

09.10.2019 Minna Karru
kuva

Melkein viisi työntekijää kymmenestä kokee työnsä erittäin tai melko kuormitta-vaksi.

Lähes neljä kymmenestä on sitä mieltä, että työelämän henkinen kuormitus joh-tuu kiireestä. Kiirettä kuormittavammaksi asiaksi koettiin ainoastaan työtehtävien liiallinen määrä.

Luvut ovat viime kuussa julkaistusta STTK:n teettämästä kyselystä. Kyselyn otanta oli reilut 2 000 suomalaista. STTK:n työelämäasiantuntija Erkki Auvinen muistuttaa, että kiireestä ei pidä tulla uutta normaalia.

Vaasan yliopistossa alkoi kaksi syksyä sitten viisivuotinen tutkimushanke, jossa haetaan vastausta kysymykseen Millainen on ajan valta tämän päivän työympäristössä.

Johtamisen professori Riitta Viitala totesi hankkeen alkaessa: ”Yksittäisen ihmisen kannalta ajasta on tullut tärkein pomomme.” Helsingin Sanomien haastattelussa hän totesi myös: ”Yhä useammalla meistä työn tulokset eivät riipu siitä, osaammeko me työmme vai emme. Sen sijaan tulos riippuu siitä, oliko aikaa tehdä työ kunnolla vai ei.”

Hulluna bisnekseen -yrittäjämessuilla Huittisissa puhunut Olli "Kummeli" Keskinen on sitä mieltä, että ihmisen pitäisi lopettaa kokonaan kiire ja stressi (s. 21). Hänen mielestään kiire on kokonaan itse tehtyä. Kiireen lopettaminen on hänen mielestään valinta.

”Tulos riippuu siitä, oliko aikaa tehdä työ kunnolla vai ei.”

Ihmisen omaa roolia muutoksessa korostaa myös emeritusprofessori Risto Harisalo. Hän painotti Huittisissa Rikotaan rajat – asiakas keskiössä -päivässä, että ihmisen käsitys maailmasta ei ole annettu tosiasia, vaan kokemuksista syntynyt ja synnytetty mielentila (s. 22).

Peiliin päin – ainakin aika ajoin – kehottaa kääntymään myös Hoppu on hanurista -kirjan (Kiss Publishing, 2018) yksi kirjoittaja Maarika Maury. ”Kiire aiheutuu kuitenkin usein perimmiltään sisäisistä syistä, joita voivat olla erilaiset pelot, sitkeät uskomukset ja jumiutuneet asenteet.”
Maury kysyy: ”Uskalletaanko tehdä mitä oikeasti halutaan, uskalletaanko sanoa ei, uskallanko jättää jotain tekemättä, jotta aikaa riittäisi tärkeämpään. Uskalle-taanko antaa jonkun muun tehdä sen, minkä itse osaisimme mielestämme paremmin.”

Mitä sinä vastaat?