Kiikkalaissävyjä Taidekoulun yhteisnäyttelyssä

Näyttely

Kiikkalaiset Kati Juurikka ja Sanna Ristolainen ovat mukana kuvataiteilija (ylempi AMK) -tutkintoa Kankaanpään Taidekoulussa suorittavien yhteisnäyttelyssä. Taidekoululla pidettävässä näyttelyssä on mukana kaikkiaan 14 taiteentekijän tuotantoa.

Perinteisten taiteen tekniikoiden – maalauksen, grafiikan ja kuvanveiston – lisäksi näyttelyssä on esillä valokuvaa, videota, ääntä, installaatiota, tekstiiliteoksia, sekatekniikkaa ja performanssia.

Sanna Ristolainen toteaa olevansa kuvataiteilijana käsityöläinen. Käsityöläisyydellä hän viittaa aiheidensa ja tekemisensä arkipäiväisyyteen.

–En tehdessäni koe tekeväni varsinaisesti taidetta, vaan teosteni tarinoihin kuvitan omia tunnetiloja, tapahtumia mieli- ja muistikuvia. Kuvien tekeminen on minulle visuaalisen päiväkirjan pitämistä, tulkintoja maailmasta, jossa elän.

Ristolainen toteuttaa teoksensa pääasiassa pastelliliiduilla ja taidegrafiikan menetelmin sekä yhdistelemällä tekniikoita keskenään.

–Toisinaan sattuma kuljettaa tekemistä, niin materiaalien kuin aiheidenkin kanssa.

Kati Juurikalle taide on tapa keskustella ja olla vuorovaikutuksessa.

–Kuljen aistit auki ja teokset muovautuvat ajattelun ja keskustelun kautta.

–Neitseellisten materiaalien käyttö ja tekemisen hiilijalanjälki suuntaavat toimintaani. Länsimainen kulutuskulttuuri ja yksilökeskeinen elämäntapa aiheuttavat hämmennystä ja ahdistusta.

Juurikka tunnustautuu ryhmätyöskentelijäksi. Romulan Taiteellisessa Teatterissa hän on toiminut melkein kaksikymmentä vuotta. Kankaanpään taidekoulun Nykytaideryhmä Kylkiäisessä hän on yksi perustajajäsen. 
 

 

Näyttely Taidekoulun galleriassa, Paasikivenkatu 24 Kankaanpää 8.11. asti, ma–pe 9–16

Sanna Ristolainen: MItätöitynyt. Alhaalla: Kati Juurikka ja muu Nykytaideryhmä Kylkiäinen esitti näyttelyn avajaisissa teoksen Pallo, jonka materiaali on kierrätetty pakkausmuovi sekä Kati Juurikan teos Naisena
Pe 18.10. - 8.11.
Taidekoulun galleria, Paasikivenkatu 24 Kankaanpää