Lauttakylän koulun tulevaisuus

20.10.2016 - 18:18 LaVa ry:n hallitus

Viime torstaina 19.10. Lauttakylän koulun vanhempainyhdistys (LaVa ry) järjesti lukiolla keskustelutilaisuuden Lauttakylän koulun oppilaiden vanhemmille ja opettajille koskien väliaikaisiin tiloihin sijoitetun koulun tulevaisuutta. Tilaisuuteen oli kutsuttu kaupungin puolelta keskeisiä virkamiehiä ja päättäjiä, jotka esittelivät omista näkökulmistaan vaihtoehtoja Lauttakylän koulun tulevaisuudesta.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron käytti koulutusjohtaja Eija Mattila, joka esitteli muun muassa uuden opetussuunnitelman vaikutuksia koulutyöhön. Kaupungin rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski esitteli tämänhetkiset kaksi vaihtoehtoista linjaa Lauttakylän koulun tulevaisuudelle eli joko uuden koulun rakentamista tai vaihtoehtoisesti Kuninkaisten koulutuskeskuksen saneeraamista Lauttakylän koulun käyttöön. Tällä hetkellä Kuninkaisten tiloissa on muita toimijoita, joten heille pitäisi löytää vaihtoehtoisesti toiset tilat, jos tällaiseen ratkaisuun päädyttäisiin.

Sekä vanhemmat että opettajat esittivät huolensa myös mahdollisista sisäilmaongelmista liittyen Kuninkaisten koulukeskukseen. Tällä hetkellä selvitystyöt ovat molempien vaihtoehtojen osalta käynnissä.

Illan aikana keskustelussa nousi esiin myös uuden liikuntahallin rakentamisen vaikutus Lauttakylän koulun toimintaan, eritoten liittyen lasten turvallisuuteen rakennustyömaan ympärillä.

Vanhempainyhdistys aikoo myös jatkossa pitää nyt hyvin avattua keskusteluyhteyttä päättäjiin, jotta jo useamman vuoden väliaikaistiloissa toiminut koulu saisi kaupungin suurimpana kouluna arvoisensa tilat koulutyöhön.