Näivetystä Huittisissa

30.01.2019 Mökin eukko

Pitääkö olla huolissaan Huittisten tulevaisuudesta. Säästetään, leikataan, lakkautetaan, lopetetaan, lomautettiin, vähennettiin, karsittiin, yhdistettiin, supistettiin jne. Tämmöisiä on tehty jo monta vuotta. Mitä jää jäljelle?

Luottamushenkilöiden asiana on tehdä suunnanmuutos viranhaltijan/ viranhaltijoiden esityksille ja toimille.

Yksityissektorilla ei sallittaisi kehityksen pysähtymistä, talouden alasajoa, palveluiden heikentämisiä, kaiken näivettämistä. Tulos tai ulos olisi hyvä motto. Vetovastuuseen etsittäisiin tehokkaampi vetäjä/vetäjät, jos itse eivät huomaisi avuttomuuttaan.

Kaupunkia pitäisi kehittää kaikki kylät huomioiden, taajamat säilyttäen. Veronmaksajille pitää antaa vastinetta eikä heikentää elinmahdollisuuksia, toimeentuloa, yhteisöllisyyttä.

Työntekijöille olisi jo aika antaa työrauha eikä jatkuvasti olla jonkin uhan alla. Kaupungin lomautukset ja kiky sattuivat isolle eläkkeelle jääneelle joukolle pysyväksi leikkaukseksi eläkkeeseen, toisin sanoen ostovoimaan.

Pätevään henkilökuntaan kannattaa satsata sosiaali- ja hoitoalalla. Lapsiperheille palvelut äitiys- ja lastenneuvoloineen molemmilla terveysasemilla lisäisivät elinvoimaisuutta. Henkilökunnan ammattitaidot eivät katoa vaikka toisinaan fyysinen työpäivä olisikin vakituisesta poikkeava.

Huittisten on jotain tehtävä lapsiperheiden arkirutiinin ja toimeentulon mahdollistamiseksi, huoltajille työmahdollisuuksia jne. Jokainen kuntaan jäävä perhe on tärkeä kunnan tulevaisuutta ajatellen, tarpeineen ja toiveineen.

Tekninen puolikin voisi pitää viihtyvyysseminaarin: tehdä tosissaan erinäisiä siistimis- ja kehittämisasioita muun muassa teiden, istutusten ja vesakoiden hoidossa. Henkilökuntaa on silläkin sektorilnanla, kunhan ottavat vastuuta ja noudattavat sopimuksia ja suunnittelevat työnsä. Kesätyöt kesällä ja talvityöt talvella ovat siten kustannustehokkaampia.

Eläkeläiset ovat vielä sankoin joukoin työelämässä mukana Huittisissa. Heillekin pitäisi antaa arvostusta eikä pitää riippana.

On taloudellisen suunnittelun, kehittämisen, tehostamisen, vastuun ottamisen, antamisen ja kantamisen aika.