Vammaisten lähipalvelut voivat parantua Sata-Sotessa

28.03.2018 Jukka Tuori, maakuntaneuvos, Huittinen

Lakisääteisistä palveluista täytyy taistella nyt Satakunnan kunnissa. Sen ovat joutuneet kokemaan vanhukset ja vammaiset, kun oma kunto on heikentynyt ja tarvitaan järeämpiä palveluita.

Yhdenvertaisuudesta puhuminen on poliittista sananhelinää. Tähän asti esimerkiksi vammaispalvelulain edellyttämiä palveluita ovat järjestäneet kunnat hyvin itsenäisesti ja eri kulttuureilla.

Suomessa ei ole kukaan seurannut tai järjestelmällisesti vertaillut lain edellyttämien palveluiden toteutumista ja tasoa, vaikka meillä on suuri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL ei tutki, se kerää tilastotietoa palveluihin käytetyistä rahoista.

Tilastot kertovat esimerkiksi sen, että Satakunnassa Huittinen on hoitanut kaikki terveyden- ja sosiaalitoimen velvoitteensa edullisimmin. Mutta ei kerro, miten hyvin palvelut on toteutettu.

Onneksi hieman selvyyttä tähän on saatu Sata-Sote-valmistelun kautta. Vesa Kiiskin vetämä vammaispalvelutyöryhmä on kerännyt oman sektorinsa tiedot Satakunnan 17 kunnasta.

Tulokset eivät yllättäneet, vammaispalvelulain edellyttämiä palveluita järjestetään kunnissa hyvin eritasoisesti. Kulttuurit ovat erilaisia, käytettävissä oleva budjettirahoitus ohjaa enemmän kuin lakien velvoitukset.

Tulokset paljastavat, että maakunnassamme on hyviä käytäntöjä. Mutta on myös kuntia, joissa vammaispalveluihin osoitettujen henkilöresurssien niukkuus rajoittaa palveluiden toteutusta.

Vammaispalveluryhmän tutkimus paljastaa, että ongelmia on laajasti henkilökohtaisten avustajien saannissa ja kuljetuspalveluissa. Lainmukaiset palvelusuunnitelmat asiakkaille ovat osin tekemättä. Palveluiden ohjaus on kirjavaa.

Tuskallisinta asiakkaalle, jonka omat voimat vammautumisen vuoksi ovat usein vähäiset, on palvelupäätöksen odottaminen ja epätietoisuus. Kuntien sosiaalitoimet säästävät budjettirahoja venyttämällä päätöksentekoa kuukausia. Sosiaalitoimistojen virkailijat ovat puun ja kuoren välissä. Pitäisi toteuttaa lakisääteisiä palveluita ja pitäisi totella kunnan johdosta tulevia rahansäästövaatimuksia.

Sote-uudistus voi parantaa vammaisten palveluita Satakunnassa. Uudistus tuo yhden toimintakulttuurin maakuntaan nykyisten 17 tavan tilalle. Vammaispalvelutyöryhmä työstää nyt hyviä käytäntöjä. Nopeat lähipalvelut
ovat yksi tärkeä tavoite.

Raha on kuitenkin ratkaiseva tekijä. Avainkysymys on, onko valmistelevilla virkamiehillä rohkeutta varata tähän sektoriin riittävä määrä rahoitusta heti, kun Soteuudistus toteutuu. Olen toiveikas!

Vaarana on, että Satakunnan saamasta rahasäkistä ylisuureksi rakennettu erikoissairaanhoito vie valtaosan ja lähipalvelut ympäri maakuntaa vammaispalvelut niiden joukossa, joutuvat kitumaan tulevaisuudessakin liian niukoilla määrärahoilla.