Uusi sote kuuluu kaikille

28.02.2018 Terttu Nordman Satakunnan maakuntaja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja Timo Aro aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntija

Satakunnassa on 17 kuntaa. Kuntien välillä on eroja sijainnissa, saavutettavuudessa, ikärakenteessa ja väestön määrässä. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa on eroja toimintatapojen, kustannusten, palvelujen käytön ja saatavuuden tai jonojen suhteen. Sote-palvelut eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, sillä palveluiden yhdenvertaisuus ei toteudu.

Satakunnan sote-uudistuksen tavoitteena on, että sote-palvelut ovat helposti saavutettavissa, kunnioittavat asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä valinnanvapautta ja ovat paitsi laadukkaita, myös turvallisia.
Valinnanvapauden monipuolistuminen on olennainen osa uudistusta.

Valinnanvapauden myötä asiakas voi valita, hankkiiko hän palveluita julkiselta, yksityiseltä vai kolmannelta sektorilta. Kolmannen sektorin toimijoita ovat esimerkiksi järjestöt ja säätiöt. Asiakkaalle maksut ovat samat riippumatta siitä, mikä näistä kolmesta tahosta palvelut tuottaa. Asiakkaalla on oikeus valita itselleen sopiva toimipiste ja ammattilainen, kuten hoitaja tai lääkäri.

Käytännössä asiakas listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valitsee haluamansa hammashoitolan. Asiakas saa halutessaan vaihtaa valitsemaansa sote-keskusta kuuden kuukauden välein.
Jos sote-keskuksella on useita toimipisteitä, asiakas voi asioida niistä missä tahansa. Jos asiakas oleskelee väliaikaisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, hän voi käydä toisessa sote-keskuksessa, ellei paikkakunnalla ole asiakkaan oman sote-keskuksen toimipistettä.

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita kuten nykyisinkin. Samoin työnantajan kustantamaa työterveyshuoltoa on jatkossakin olemassa. Myös yksityisiä sotepalveluita on edelleen tarjolla, jotka asiakas maksaa itse esimerkiksi yksityisellä sairausvakuutuksella.

Tulevaisuudessa Satakunnan maakunnan liikelaitos huolehtii kaikkien satakuntalaisten sote-palveluiden saatavuudesta. Asiakkaan valinnoilla tulee olemaan entistä suurempi merkitys sille, mistä sotepalveluja on saatavilla.

Jotta Satakunnan sote-palvelut vastaisivat tarpeita, haluamme kuulla kaikkien satakuntalaisten mielipiteet valinnanvapaudesta. Tätä varten olemme avanneet sähköisen asiakaskyselyn, jonka avulla keräämme palautetta valinnanvapaudesta nykyisiltä ja tulevilta satakuntalaisten sote-palveluiden käyttäjiltä.

Kyselyyn on vastannut reilussa viikossa jo yli 2 000 henkilöä, mutta lisää vastauksia kaivataan. Kaikkien satakuntalaisten ääni ei vielä tule riittävän hyvin kuulluksi. Vastaukset muodostavat tärkeän osan satakuntalaisten sote-palveluiden suunnittelua ja toteutusta, joten jokainen vastaus merkitsee.

Satakuntalaiset – teillä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden sote-palveluihin. Haluatko, että rakennamme tulevaisuuden sote-palvelusi ilman sinun näkemystäsi, vai haluatko olla mukana luomassa Suomen parasta sote palvelujärjestelmää?

Vastaa kyselyyn täällä.