Kannanotto OP Ala-Satakunnan perustamisen puolesta

24.09.2019 Heikki Tammela ja Jari Rantala

Aikaisemmin kesällä luimme paikallismedioista iloisia uutisia koskien kotiseutumme pankkeja. Köyliön, Vampulan ja Säkylän Osuuspankit aikovat yhdistyä yhdeksi toimijaksi, jonka nimeksi tulisi OP Ala-Satakunta. Tämä on erittäin hyvä ja kannatettava esitys.

Pankkiala on ollut murroksessa viimeisen vuosikymmenen. Pankkitoiminta, joka aikaisemmin oli erittäin kannattavaa jo pelkän korkokatteen tuotoilla, on täysin mullistunut.

Nykyään pankit joutuvat pärjäämään vuosi vuodelta pienemmän anto- ja ottolainaus marginaalin erotuksella. Tämä tarkoittaa, että eritoten pienemmät toimijat joutuvat alati ahtaammalle.

Yhteinen pankkimme pystyisi nousemaan kokoluokkaa isompien pankkien joukkoon ja pystyisi vastaamaan tähän haasteeseen.

Pankkiemme pääasiakasryhmiin kuuluvat lähiseudun maa- ja metsätalouden harjoittajat. Tilakokojen kasvaessa myös heidän rahoitustarpeensa monipuolistuvat ja kasvavat. Ei ole enää sanomatta selvää, että nykyiset pankit pystyvät palvelemaan kotipitäjän yrittäjiä.

Lainasummien kasvaessa suuremmiksi ja suuremmiksi, tulevat pienillä pankeilla vastaan luotonmyönnön rajat, joka pahimmillaan johtaa siihen, että yrittäjäasiakas joutuu vaihtamaan pankkiaan tämän vuoksi.

OP Ala-Satakunta olisi kokoluokaltaan riittävän iso palvelemaan myös seutukuntamme suurimpia yrittäjiä ja yrityksiä.

Samanaikaisesti seutukunnalla tapahtuva työikäisen väestön vähentyminen tarkoittaa, että taloudellinen aktiivisuus alenee nykyisten pankkien toimialueella. Tämän vuoksi kukin kolmesta pankista joutuu joka vuosi tekemään asioita fiksummin ja fiksummin. Tässä ongelmana on kuitenkin se että pienessä organisaatiossa ei voi määräänsä enempää tehostaa vaan jossakin vaiheessa on järkevintä ryhtyä tekemään asioita yhdessä.

Tämän vuoksi suunniteltu fuusio on hyvä ratkaisu.

Kaikkia kolmea pankkia, kuten alaa ylipäätään, rasittaa alati tiukentuva sääntely julkisvallan puolesta. Ei ole vähättelyä todeta, että jokaiselta pankilta menee merkittävä henkilöstöresurssi pitkälti näiden nykyään alalle asetettujen vaatimusten toteuttamiseen. Sääntelyyn käytetty työmäärä vähentyisi yhteenliittymän myötä siis roimasti.

Kaikki kolme pankkia ovat samaa kokoluokkaa, asiakasryhmiltään samankaltaiset ja samojen haasteiden edessä. Lähiseudulla on jo ennestään esimerkkejä onnistuneista fuusioista tasavertaisten Osuuspankkien kesken ja uusi OP Ala-Satakunta tulee olemaan seuraava osoitus yhteistyön voimasta.

Olemme varmoja, että tämä fuusio on paras mahdollinen ratkaisu kotiseutumme Osuuspankeille ja meillä on täysi luottamus pankkiemme henkilöstöön, johtoon sekä osuuskuntien edustajiin tässä asiassa.