Tahtoo tietää - Miksi liputuskäytäntö on muuttunut?

22.05.2019

Tänä vuonna Huittisten kaupungin kiinteistöissä liputetaan vain virallisina liputuspäivänä. Kuka päätti käytännöstä, kiinteistöpäällikkö Teemu Nurminen?
Kaupunginhallitus on keskustellut liputuksesta kokouksissaan ja linjannut, että vain viralliset liputuspäivät liputetaan. Viimeksi liputuksesta on keskusteltu kaupunginhallituksessa maanantaina 29.4.

Miksi päätös tehtiin? Minkä liputuskäytännön tämä tapa korvaa?
Päätös perustuu talouden sopeuttamiseen. Tämä ei korvaa mitään liputuskäytäntöä, vaan kaupunginhallitus linjasi, että vakiintuneita liputuspäiviä ei enää lipute-ta.

Onko päätös määräaikainen? Vai toistaiseksi voimassa oleva?
Tämän linjauksen kanssa mennään toistaiseksi, kunnes kaupunginhallitus toisin linjaa.

Pitääkö paikkansa lehtemme yleisönosastokirjoituksen väite, että jossain vaiheessa liputuspäivien joukossa oli myös naistenpäivä, vaikkei se virallinen liputuspäivä olekaan? Jos kyllä, kuka sen päätöksen teki? Entä pitääkö paikkaansa se, että tämä päätös on peruttu?
Kyllä pitää paikkansa, että naistenpäivänä on liputettu. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen vuonna 1991. Kaupunginhallitus on linjannut 2019 kokouksissaan, että naistenpäivänä ei enää liputeta, koska ei ole virallinen liputuspäivä.

Onko kaupunki saanut palautetta uudesta liputuskäytännöstä? Jos kyllä, niin millaista? Onko palaute aiheuttanut toimenpiteitä?
Kyllä kaupunki on saanut palautetta liputuskäytännöstä. Palaute on ollut negatiivista. Toistaiseksi palaute ei ole aiheuttanut toimenpiteitä.

Millainen kustannuserä liputtaminen on? Mitä liputus kustantaa per liputuspäivä ja mitä koko vuoden aikana?
Liputuksen kustannukset vaihtelevat päivästä riippuen, kuten esimerkiksi tapahtuuko liputus arkipäivänä vai pyhäpäivänä. Liputuskierros kestää noin kolme tuntia kerrallaan ja kilometrejä kertyy 100 eli yhtenä liputuspäivänä työtunteja liputuksesta kertyy 6 ja ajokilometrejä 200. Kustannukset syntyvät työehtosopimusten mukaisesti.

Tehdäänkö liputus kaupungin omana työnä? Onko ajateltu työn ulkoistamista kiinteistöhuoltoyhtiöille? Tulisiko niin säästöä?
Kyllä liputus tehdään kaupungin omana työnä. Liputuksen ulkoistamista ei ole ajateltu. Koska ulkoistamista ei ole ajateltu, sen kustannuksia ei ole selvitetty.