Tehdäänkö Suttilaan kyläkaava?

20.12.2017 Jukka Tuori

Tämä kirjoitus on tarkoitettu keskustelun ja mietinnän aloittamiseen aiheesta.
Törmäsin ”kyläkaavaan” keväällä Huittisten kaupungintalolla, kun olin palaverissa rakennustarkastajan kanssa. Aiheena olivat omakotitontit haja-asutusalueella Punkalaitumentien lähialueella.

Tonteista on kysyntää, mutta kaavoituksen puuttuessa sekä myynti että ostaminen ovat varsin hankalia. Lapsiperheet ovat kiinnostuneita rakentamaan uuden kotinsa Suttilaan. Uusi alakoulu, kattavat kevyenliikenteen väylät ja viiden minuutin matka Huittisten keskustaan ovat vetovoimatekijöitä. Myös kunnallistekniikka on saatavilla.

Muun muassa Varsinais-Suomessa on toteutettu muutamia kyläkaavoja. Niillä on siellä tiivistetty jo olevia pieniä asutusryppäitä.

Kyläkaava-asiassa voitaisiin edetä esimerkiksi niin, että ensi tammikuussa pidettäisiin tupailta, jossa kaupungin rakennustarkastaja Seija Holmi kertoisi kyläkaavasta. Halukkaat voisivat tulla keskustelemaan. Nyt me emme vielä tiedä kyläkaavasta mitään.

Jos asian innostutaan, on Suttilan kylätoimikunnan ryhdyttävä vetovastuuseen. Tietysti Huittisten kaupungin mukanaolo hankkeessa on myös keskeistä. Suttilalla tarkoitan kylärypästä, jotka ovat aikaisemminkin olleet yhteisissä talkoohankkeissa mukana.

Alue alkaa Löysälän jälkeen, myötäilee Punkalaitumentietä Perä-Suttilaan.
Myös Kangastien suunta käsittäen myös Vakkilan ja Saviojanmaa lähellä koulua ovat olleet mukana.