Sittenkin selkärangattomuutta

20.02.2019 Minun kirkkoni - jokaista varten, Seurakunta eläväksi, Seurakunta demarit, Peruskirkko, Huittisten vasemmisto

Yhdessä kotiseurakuntamme parhaaksi -lista menestyi seurakuntavaaleissa ja muodosti suurimman valtuustoryhmän. Demokratian pelisääntöjen mukaisesti suurin ryhmä kutsui koolle vaalien jälkeiset neuvottelut.

Olimme kaikki ryhmät paikalla kutsutussa neuvottelussa 4.12.2018, puhetta johti suurin ryhmä. Yksimielisen neuvottelun tuloksena muistioon kirjattiin muun muassa, että kirkkovaltuuston puheenjohtajuus tulee suurimmalle ryhmälle; Yhdessä kotiseurakuntamme parhaaksi -ryhmälle. Sovimme lähes valmiiksi kaikki paikkajaot ja päätimme kokoontua suurimman ryhmän johdolla 28.12.2018 tarkoituksena enää täydentää neuvottelutuloksen mukaisiin paikkoihin henkilöiden nimet.

Toisessa neuvottelussa Yhdessä kotiseurakuntamme parhaaksi -ryhmä ilmoitti, ettei sisäisen tyytymättömyyden vuoksi hyväksy jo sovittua ja kuitattua neuvottelutulosta, vaan olisi halunnut paikkoja lisää. Ryhmä ilmoitti, että neuvottelut alkavat alusta.

Pyysimme neuvottelutauon ja päätimme perustaa teknisen vaaliliiton tukemaan tuota alkuperäistä, yhdessä jo kertaalleen sovittua neuvottelutulosta. Tässä yhteydessä kirkkovaltuuston puheenjohtajuus päätettiin luottamuspulan vuoksi siirtää vaaliliitolle. Muilta osin pysyttelimme alkuperäisessä
neuvottelutuloksessa.

Halventamista on hyppyyttää neuvottelukumppaneita hyvässä hengessä sujuneiden neuvotteluiden jälkeen tyhjennetyn pöydän ääreen ja sen jälkeen yrittää ryhtyä iltalypsylle. Seurauksena on luottamuksen menetys ja se, että joudutaan tekemään uusia ratkaisuja.

On kunniallista pitäytyä kertaalleen yksimielisesti sovitussa neuvottelutuloksessa. Tyytymättömyydet siedetään, hyväksytään mitä yhdessä on sovittu ja lähdetään uuteen valtuustokauteen kaatamatta ryhmän sisäistä tyytymättömyyttä yhteistyökumppaneiden niskaan.

Neuvottelutoimintaan kuuluu lisäksi asiallinen käytös muita kohtaan eikä rauhallisista äänenpainoistakaan haittaa ole.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja johtaa valtuuston työjärjestyksen mukaisesti valtuuston sisäistä toimintaa valtuustokauden loppuun. Kirkkolaki tai valtuuston työjärjestys ei millään muotoa valtuuta päättyvän kaudenpuheenjohtajaa vetämään vaalien jälkeistä neuvottelua. Neuvottelut käynnistyvät aina vaalit voittaneen ryhmän kutsusta, joka itse organisoi haluamallaan tavalla neuvotteluiden vetämisen.

Palvelkaamme seurakuntaamme ja sen jäseniä hyvin, yhteistyössä ja totuudessa.