Annetaan lapsille ja opettajille koulurauha

18.09.2019 Loiman koulun vanhempainyhdistys ry hallitus

Kansakunnan sivistyksen mitta on, miten se kohtelee heikoimpiaan. Sivistyspalveluiden alla on merkittäviä toimintoja, joista kumpuaa hyvinvointia, osaamista ja ennen kaikkea kansakunnan tulevaisuus.

Huittisten kaupungin säästöjen suunnitellaan kohdistuvan jälleen myös opinahjoihin, joista tulevaisuuden tekijät ponnistavat maailmalle. Loiman koulusta ehdotetaan vähennettävän yhden opettajan työ. Vaihtoehdoiksi opetuksen toteuttamiselle esitettiin ykkösluokkalaisten siirtymistä Lauttakylään tai opettajien opettavan kolmea, jopa neljää ikäluokkaa kerrallaan.

Mikään ehdotetuista vaihtoehdoista ei ole mielestämme oikeudenmukaista oppilaita tai heidän perheitään kohtaan, ja opettajille asetetaan kohtuuttomia paineita opetustehtävän laadukkaaseen suorittamiseen. Lisäksi Lauttakylän väistökoulu on jo nyt täynnä oppilaita ja tilat todella ahtaat. Miksi kuormittaa koulua? Miten vaikuttaisi kuljetuskustannuksiin?

Tosiasioita ei voi kuitenkaan kieltää.

Loiman koulun oppilasmääräennuste on pieni ja koulun ylläpitämisen mielekkyys tulevalla oppilasmäärällä on kyseenalainen. Mutta, koulurakennus on terve ja kyläkoulu viihtyisä sekä hyvin toimiva. Lasten on sieltä hyvä suunnata kohti tulevaa. Yhteisöllisyys on kyläkoulun voimavara.

Voisiko koulurajoja siirtää? Tai olisiko jonkin verran etäämmällä asuvilla perheillä kiinnostusta valita Loiman koulu isomman koulun sijaan?

Meille vanhemmille tärkeintä on, että Loiman koulun oppilaille ja opettajille annettaisiin koulurauha, ja mahdollisuus käydä yhdessä koulua ja opettaa, kuten on tarkoitettu. Koulua ei saa kiduttaa hitaasti hengiltä poistamalla luokka- asteita tai uuvuttamalla opettajat.

Mieluummin ”niskalaukaus” eli koulu kerralla kiinni vasta, kun Lauttakylän uusi alakoulu on valmistunut 2022 ja kaikki lapset siirtyvät kerralla uuteen kouluun.

Lapset eivät ole shakkinappuloita.