Koulujen liikunta ja kiusaamisen vastainen työ

18.04.2018 Pilvi-Sisko Godin Suttilan koulu; Kirsi Heino Sammun koulu; Veli-Matti Laine Sallilan koulu; Mari Maine Pellonpuiston koulu; Maarit Malmberg Lauttakylän koulu; Aleksi Toivola Loiman koulu

Koulujen työtä ohjaa opetussuunnitelma. Valtakunnallisissa velvoittavissa perusteissa todetaan muun muassa: ”Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista koulupäivää” ja: ”Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan.”

Näitä normeja toteutamme päivittäin kouluissa. Kullakin peruskoululla on järjestyssäännöt ja kiusaamisen vastaiseen työhön omat käytäntönsä, jotka on kirjattu koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Jokaisessa koulussa kiusantekotilanteisiin puututaan ja keskustellaan asiasta tilanteeseen osallisten oppilaiden kanssa. Usein asia hoituu yhdessä sopien ja anteeksi pyytäen ja antaen. Tilanteesta tiedotetaan tarvittaessa koteja ja joissakin tilanteissa seuraa kasvatuskeskustelu tai jälki- istunto.

Mikäli kiusanteko jatkuu ja muuttuu kiusaamiseksi, asiaa lähtee selvittämään joko kiusaamisen vastainen työryhmä tai asian äärelle kutsutaan yksilöllinen oppilashuolto, johon kuuluu moniammatillinen edustus sekä oppilas ja huoltajat. Hyvien käytöstapojen opettamiseen ja niiden vaatimiseen koulu tarvitsee vahvaa kotien tukea.

Sosiaalinen media on tuonut mukanaan uuden kanavan kiusaamiselle. Oppilaiden kanssa sosiaalisen median käytöstä puhutaan paljon eri oppitunneilla ja heitä ohjataan hyviin käytöstapoihin myös siellä. Useimmat somen kiusaamiset tapahtuvat vapaa-ajalla. Vapaa-ajan toiminta ja se, saavatko lapset ylipäätään olla sosiaalisessa mediassa niiden ikärajat huomioiden, on huoltajien käsissä.

Liikkumisen vähäisyys on yhteinen haasteemme. Sosiaalinen media ja pelaaminen erilaisten laitteiden äärellä passivoi yhä useamman oppilaan. Kotien esimerkki sekä liikkumisen että lukemisen suhteen  on merkittävä.

Koulussa pyrimme liikkumaan päivittäin: välitunneilla kannustetaan liikkumaan, pihavälineitä on hankittu ja järjestetty välkkäritoimintaa, liikuntatunneilla kannustetaan terveysliikuntaan eikä enää niinkään vaadita lajitaitoja. Oppituntien aikaista taukojumppaa järjestetään aina sopivissa väleissä.

Liikkuva koulu -hankkeen kautta olemme saaneet liikuntaviikkoja ja muita liikkumiseen liittyviä tempauksia. Koulussa tapahtuvan liikkumisen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, joka kokee liikunnan tärkeäksi oman terveytensä takia ja saa siitä parhaimmillaan suurta iloa.

Kannustamme ja kehotamme huoltajia kysymään aktiivisesti näistä asioista suoraan oman lapsen koulun opettajilta, koulunjohtajalta tai rehtorilta.