Vastaus Vesa Laitalalle ja muille, joita rahastus ei miellytä

17.01.2018 Ilkka Haukka, osuuskunnan hallituksen sihteeri

Pitää täysin paikkansa, että Loiman-Korkeakosken-Kaharilan jätevesiosuuskunnan 7. pykälässä on Vesa Laitalan esille tuoma mahdollisuus periä osuuskunnan jäseniltä ylimääräistä maksua jopa tuo liittymismaksun suuruinen, 5000 euron summa tilikautta kohden uusien verkostojen rakentamiseksi jne.
Kyseinen pykälä on tietääkseni lähes jokaisen Suomen vesi- ja, tai, jätevesiosuuskunnan säännöissä. Tämä johtunee siitä, että säännöt on otettu Suomen vesiosuuskuntien liitto ry:n laatimista ns. mallisäännöistä.

Todettakoon kuitenkin, että on varsin epätodennäköistä, että mistään osuuskunnasta löytyisi määräenemmistöä, joka moiseen ”rahastukseen” ryhtyisi. Kuka nyt lähtisi omaa oksaansa sahaamaan.

Osuuskuntamme hallitus on kuitenkin ryhtynyt turhien pelkojen välttämiseksi asian tiimoilta toimenpiteisiin. Loiman-Korkeakosken- Kaharilan jätevesiosuuskunnan sääntöihin on meneillään 7. §:n sisällön muutos.

Se pitää sisällään muun muassa kohdan, että kyseinen mahdollinen ylimääräinen perittävä maksu/tilikausi olisi korkeintaan 300 euroa liittyjää kohden. Tämänkin maksun perimiseen tarvittaisiin osuuskunnan kokouksen määräenemmistön päätös.