Rakentuuko Huittisiin Lasten ja Nuorten Hyvinvointikampus?

17.01.2018 Lauttakylän koulun opettajat

Huittisissa tehdään tulevina viikkoina kauaskantoisia päätöksiä. Lauttakylän koulun sijainti on tulevaisuuden Huittisille merkittävämpi tekijä kuin nyt osaamme ajatellakaan.
Suuri enemmistö huoltajista, oppilaista ja koko koulun henkilökunta sijoittaisi koulun meijerin viereiselle peltotontille.

Mikäli koulu musiikkiopiston kera rakentuisi sille tontille, muodostaisi se yhdessä liikuntahallin, kirjaston, uimahallin ja urheilukentän kanssa todellisen Lasten ja Nuorten Hyvinvointikampuksen, jossa eri toiminnot tukisivat toisiaan ja jolla olisi myös markkinointiarvoa kaupungille.

Koulun sijainti mahdollisimman lähellä oppilaiden tarvitsemia edellä mainittuja palveluja on merkittävää erityisesti lasten kannalta. Jokainen siirtymiin käytetty minuutti on poissa heidän opetuksestaan.

Olisi jo nyt hyvä huomioida myös se, että tulevaisuuden koulussa koulupäivät tulevat todennäköisesti olemaan entistä kokonaisempia sisältäen niin opetusta kuin harrastustoimintaa. Tällöin koulun sijainnilla lähellä harrastuspaikkoja on tärkeä merkitys.

Kivikoulun tontin piha- ja liikennejärjestelyt ovat haastavat ja torin seudun liikenne herätti aina huolta kivikoululla ollessamme. Peltotontilla tilaa riittää niin liikenteelle kuin erilaisiin toimintoihin. Avara tontti mahdollistaa tilavan ja monipuolisen piha-alueen, joka toimii koulun oppimisympäristönä.

Osana hyvinvointikampusta koulurakennus voisi tarjota tilat tulevaisuuden muille toimijoille, kuten vaikka perhepalvelukeskukselle tai isoihin yleisötilaisuuksiin.

Emme ole kaupunkirakennesuunnittelun ja arkkitehtuurin ammattilaisia, mutta perustelut arkkitehtuurisille vaatimuksille kummastuttavat. Mielestämme kirkon ja kotiseutumuseon läheisyys antaa arkkitehtuurille vähintään yhtä paljon haastetta kuin vanha meijerirakennus.

Ammattitaitoiset suunnittelijat pystyvät tänä päivänä luomaan ratkaisuja, jotka ovat ulkonäöllisesti kauniita, mutta taloudellisesti järkeviä.

Olemme odottaneet uutta koulua jo monta vuotta. Iloitsemme sen valmistumisesta jo etukäteen, mutta toivomme, että tämä päätös tehtäisiin koulun käyttäjiä kuunnellen ja lapsiystävällisesti.