Säästöehdotus

16.10.2019 Tarkan markan Marjatta

Tulipa tässä sellainen säästöehdotus mieleen, että omaiset ottaisivat läheisensä kuukaudeksi kotiin hoitoon/lomalle ja kyseisen hoitoyksikön hoitajat lomautettaisiin.

Tämä vahvistaisi omaisen ja asukkaan välistä sidettä ja toisi mahdollisesti säästöjä kaupungin talouteen. Kyseessä voisi olla kuka tahansa perheenjäsen.

Tämä voisi tuoda myös näkemystä hoitajana työskentelemisestä.